Oraculo de Ifa


Usa este Oraculo como material de estudio, nunca para hecer consultas reales.
Al hacer click en Tira el Ekuele te saldra un Oddun diferente, con textos para ser estudiados

Tira el Ekuele

lunes, 5 de enero de 2009

Oshe MeyiÒsé Méjì A
Ifá pé ka lòó bo Òòsà òkè, gbogbo ire ní ó sì tó wa lówó.

Òpó ilé ni ò sé mulunkú mùlùnkú
A díá fún won lóde Ìbàdàn
Níbi wón gbé n fojú sògbérè omo
Ebo n wón ní ó se
Wón sì gbébo nbè
Wón rúbo
Njé èyín pèlé o
Ará òde Ìbàdàn
Omo ajègbín tán
Fikarahun fóko fómo gbé mu

Òsé Méjì A
Ifá le desea la fortuna de niños a esta persona. Él debe ir y debe ofrecer los sacrificios a Òòsà Òkè.

La columna en una casa derecha no puede tambalear
Adivinación lanzada para ellos en la ciudad de Ìbàdàn
Donde ellos estaban llorando debido a falta de hijos
Era sacrificio de niños que se prescribió para ellos
Ellos oyeron hablar del sacrificio
Y lo realizó
Por consiguiente nosotros lo saludamos a todos
Las personas de la ciudad de Ìbàdàn
El niño del clan que comería los caracoles
Y usa la cáscara para preparar el budín de maíz para el niño a beber.

Òsé Méjì B
Ifa pé òun ó kòó eléyìun là.

Agóró inúu won ni ò jé á bá won pé
Ìwà ìkàa won ò jé á bá won tò pò
A díá fún Yèrèpè
Èyí tíí sòré igi oko
Òun gbara òun kalè lówó ayé báyìí?
Wón ní ó rúbo
Wón ní kó rú òpòlopò abéré
Yèrèpé sì gbébo nbè
Ó rúbo
Òtá ò le sún mo igi ti Yèrèpé bá dì mó
Igi ti Yèrèpé bá dì mó
Ó digi àgbàlà
Kéríkérí kan ò le ké e mó
Ifá nìkan ní ó móo gbà wá là

Òsé Méjì B
Ifá dice que él llevaría a esta persona a un lugar de seguridad. Él debe realizar sacrificio por igual.

El pensamiento malo en su corazón no nos hace congregar con ellos
Sus actos malos no nos permiten asociarnos con ellos
Adivinación lanzada para la Ortiga
El amigo íntimo del árbol del bosque
'¿Yo me desenredar del cautiverio del hombre?'
Ellos le pidieron que realizara sacrificio
Le pidieron que ofreciera muchas agujas
Las Ortigas oyeron hablar del sacrificio
Y lo realizaron
Ningún enemigo puede mover cerca de las Ortigas
Y nadie puede mover cerca del árbol en que las Ortigas cuelgan
Todos los árboles a que las Ortigas atan
Todos ellos se salvarían
Es Ifá solo que nos salvaría.

Òsé Ogbè A
Ifá pé òun pé ire omo fún eléyìun. Ayé ó ye é, sùgbón kó fi obè ìlasa bo òkè ìpòrí è. Kó pe àwon èèyan jo, kí wón ó je kí wón ó sì mu

Alájangbada ríkírakí
A díá fún Olúrùbu Ègúsí
Omo ajoká nahin nahin bímo
Òun le bímo báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón ní kó se obé ìlasa
Kó se ìje
Ko se ìmu
Kó wáá kó àwon èèyàn jo
Kí wón ó jeun
Ó se béè
Ní ón bá bèrè síí bímo
Ìlasa ojó kìíní tí ón sè
Náà ni ón n sè fólómo tée dòní
Ó ní Alájangbada ríkírakí
A díá fún Olúrùbu Ègúsí
Omo ajoká nahin nahin bímo
Wón ní ó sá káalè kó jàre
Ebo omo ni kó se
Oórùbu Ègúsi gbébo nbè
Ó rúbo
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wáá bá ni ní jèbútú omo
Jèbútú omo kàá bá ni lésè oba Òrìsà


Òsé Ogbè A
Ifá le desea la fortuna de niños a esta persona. Ifá dice que la vida lo agradaría pero debe ofrecerle sacrificio de sopa del Ìlasa a su Ifá, llamando a las personas para comer y tener bebidas.

Alájangbada ríkírakí
Adivinación lanzada para Olúrùbu Ègúsí
El niño de Ajoká nahin nahin bímo
¿Tendría yo los niños en la tierra? Él preguntó
Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio
Ellos le dijeron cocinar sopa de hojas de Okra,
Él debe preparar comida
Congregar a las personas
Y los invita a venir y comer pizca de ello
Él hizo como le instruyó
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwo había dicho
Alájangbada ríkírakí
Adivinación lanzada para Olúrùbu Ègúsí
El niño de Ajoká nahin nahin bímo
Le pidieron que cuidara de la tierra
Y realiza sacrificio
Olúrùbu Ègúsí oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Después de ofrecer de sacrificios
Y dar regalos libres a Èsù
Venga y encuéntresenos con fortunas buenas de niños
Uno se encuentra con la fortuna buena de parto múltiple a los pies del rey de Òrìsàs


Òsé Ogbè B
Òré kan n be fún eléyìun tí ón jo mó araa won mótímótí; Olórí rere làwon méjèèjì, wón ó dèèyàn nlá. Ifá pé kí àwon méjèèjì ó jo obì rúbo.

Mo wá o délé
N ò bá o nílé
Ònà ni mo pàdé Èsù Òdàrà
Èsù Òdàrà ló júweè re hàn mí
Pèlé omo òòkùn méjì tíí mì ragbada ragbada lórí ewé
A díá fún Àwòròkònjobì
Níjó ti òun àti Àwòko jó n sòré
Wón ní wón ó rúbo
Wón ní babaa wón ó dùúró tì wón
Wón bá rúbo
Ayé ye Àwòròkònjobì
Ayé sì ye Àwòko
Inúu Wón dùn
N ní wón wá n jó ní wón wá n yò
Wón n yon àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Mo wá o délé
N ò bá o nílé
Òna ni mo pàdé Èsù Òdàrà
Èsù Òdàrà ló júweè re hàn mí
Pèlé omo òòkùn méjì tíí mì ragbada ragbada lórí ewé
A díá fún Àwòròkònjobì
Níjó ti òun àti Àwòko jó n sòré
Orí Oyè ni ò
Orí Oyè ni
Àwòròkònjobì
Èyin ò mò pÓrí oyè lórí Awo?
Àwòròkònjobì

Òsé Ogbè B
Esta persona tiene un parentesco cordial con otro amigo. Los dos son una unión afortunada. Ifá dice que ellos dos se harían ricos. Ellos los dos deben sacrificar nuez de kola suficiente a su Orí.

Yo vine mirando para usted a la casa
Yo reuní su ausencia
Yo me encontré Èsù Òdàrà en el camino
Yo era Èsù Òdàrà que me describió
Yo lo saludo al niño de òòkùn méjì tíí mì ragbada ragbada lórí ewé
Adivinación lanada para Àwòròkònjobì
En el día él y Àwòko estaban comprometidos en lazos de amistad
Les pidieron que realizaran sacrificio
Ellos dijeron el espíritu de sus padres estaría con ellos
Àwòko y Àwòròkònjobì ofrecieron el sacrificio
La vida agradó a Àwòròkònjobì
La vida agradó a Àwòko
Ellos estaban sumamente contentos
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwo había dicho
Yo vine mirando para usted a la casa
Yo reuní su ausencia
Pero yo me encontré Èsù Òdàrà en el camino
Era Èsù Òdàrà que me describió
Yo lo saludo al niño de òòkùn méjì tíí mì ragbada ragbada lórí ewé
Adivinación lanzada para el Àwòròkònjobì
El amigo íntimo de Àwòko
Por favor, es una corona de Orí
Es un Orí de un jefe
Àwòròkònjobì
¿No lo haga todos saben que el Orí de un sacerdote es un Orí coronado?
Àwòròkònjobì.

Òsé Òyèkú A
Ifá pé lí eléyìun ó rúbo sí àìkú. Èmíi rè ó gùn; nnkan tó sì bèèrè sí ó dáa. Sùgbón ká rúbo kí ààyè ó lè gbani, kí ònà ó fè fún wa. Ifá pé kéléyìun ó fi èwù nlá kán ebo è rú.

Òsé ló yekú Òwìnnì
A díá fún Rèmílékún Onígbò Afonran
Níjó tí n be láàrin òsììrì
Tí n be láàrin òtá sángílítí
Ebo kó ségun n wón ní ó se
Òun ò níí kú báyìí?
Wón ní ò níí kú
Bó bá ti le rúbo
Wón yan ebo fún Rèmílékún
Ó bá rúbo
Ó rú òpòlopò owó
Ó rú aso nlá kan
Èmí è bá gùn
Ayé ye é
N ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé ló yekú Òwìnnì
A díá fún Rémílékún Onígbò Afonran
Níjó tí n be láàrin òsììrì
Tí n be láàrin òtá sángílítí
Rémílékún tée ló kú
Kò kú mó o
Gerere
Ma fèwù bá won gbálè
Gerere

Òsé Òyèkú A
Ifá le pide a esta persona que ofrezca el sacrificio para la vida larga. Todas sus intenciones por venir a consultar con Ifá podrían estar bien; pero él debe ofrecer el sacrificio tal que él tendría espacio, tiempo y ambiente conductivo para funcionar bien. Él debe agregar una tela grande que él posee al sacrificio.

Es Òsé que quitó el hechizo de muerte en Òwìnnì
Adivinación lanzada para Rèmílékún Onígbò Afonran
En el día que él estaba en medio de los enemigos
Él estaba en medio de los enemigos
Es el sacrificio de predominio que le pidieron que realizara
'Yo no me moriría'? Él preguntó
Ellos le dijeron que él no se moriría prematuramente
Una vez que él está listo realizar el sacrificio
Ellos prescribieron el sacrificio para él
Él ofreció el sacrificio
Él sacrificó dinero suficiente
Él también sacrificó una tela grande
Él vivió mucho tiempo
Y la vida lo agradó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwo había dicho
Es Òsé que quitó el hechizo de muerte en Òwìnnì
Adivinación lanzada para Rèmílékún Onígbò Afonran
En el día que él estaba en medio de los enemigos
Él estaba en medio de los enemigos
El Rèmílékún que usted piensa se murió
Realmente no es ningún muerto
Gerere
A la vejez, yo habría con ellos el uso los vestidos sueltos
Gerere

Òsé Òyèkú B
Ifá pé ká rú pépéye kan àti òkúta ako méje. A ó lòó ju òkúta náà sáàri ojà kí gbogbo ogún ó le sé.

Báa bá jùkò sáàrin ojà
Ará ilé eni níí bá
A díá fún Akíodé
Èyí tíí somo Òseyèkú
Wón ní ó rúbo sáìkú araa re
Wón ní ò níí rógun ìdílé
Wón lógun ò níí mú u
Wón ní kó fi pépéye kún ebo rú
Kó wáá kó òkúta ako méje sínú igbá tí ón fi rúbo fÈsù
Kó wáá mú òkúta ako méje mìíìn
Kó rojà
Kó lòó méjèèje lójà
Akíodé omo Òsé Òyèkú bá rúbo
Ó gbébo fÈsù
Ayé ye é
Akíodé ségun
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Báa bá jùkò sáàrin ojà
Ará ilé eni níí bá
A díá fún Akíodé
Èyí tíí somo Òseyèkú
Wón ní ó rúbo sàíkú araa re
Ó wáá gbébo nbè
Ó wáá rúbo
A rúbo nígbà yí o
A rúbo
A fi pépéye rúbo
Òran à sàì ye wà gbèyìn
A fi pépéye rúbo.

Òsé Òyèkú B
Ifá le implora a esta persona que sacrifique un pato y siete piedras guijarros. Él debe ir y debe tirar las piedras lejos en el marcado directamente.

Si uno tira una piedra en el centro de la muchedumbre de mercado
Pegaría una relación
Adivinación lanzada para Akíodé
El niño de Òseyèkú
Le pidieron que realizara el sacrificio para él tener una vida interminable
Ellos le dijeron que él no experimentaría la guerra
Dentro de sus círculos familiares
Y que él no se arrestaría por la guerra
Pero él debe sacrificar un pato
Y también puso siete piedras en una calabaza para Èsù
También le dijeron un consiguiera otras siete piedras
Llevarlas a un sitio de marcado
Y debe tirarlos lejos dentro del sitio del marcado
Akíodé el niño de Òseyèkú realizó el sacrificio
Él dio el sacrificio a Èsù
La vida lo agrado así
Akíodé ganó
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwo había dicho
Si uno tira una piedra en el centro de la muchedumbre de mercado
Pegaría una relación
Adivinación lanzada para Akíodé
El niño de Òseyèkú
Le pidieron que realizara el sacrificio para él tener una vida inacabable
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Nosotros hemos realizado el sacrificio prescrito de aquí en adelante
Nosotros lo hemos realizado
Nosotros hemos sacrificado un pato
Nuestro infortunio produciría el éxito en el fin (terminar, concluir, extremo)
Nosotros sacrificamos un pato.

Òsé Ìwòrì A
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo fún àwon omo è; eboo rè ó wòrun. Ikú ò níí pàwón omo è; òun àtìyàwó è náà ò níí kú ní kékeré.

Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rádùn
A díá fún Òrúnmìlà
Yóo ràán akiribiti ebo lo sálàde òrun ntorí omoo re
Òrúnmìlà ní n bèèrè pé nnkan ò sàwon omo òun báyìí?
Wón ní kó rú àyágbáyagbà ebo
Kó dóde òrun kó jísé
Kó mó sìí ikú mó
Kí àrùn náà ó kérùu rè
Kí òfò ó lo
Ire gbogbo ó móó wolé wá
Òrúnmìlà rúbo
Ayé ye é
Ní bá n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin àwon Akónilédè
Ó ní Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rádùn
A día fun Òrúnmìlà
Tòo ràán akiribiti ebo lo sálàde òrun ntorí omoo re
Ebo mó gbàgbé o jíyìn
Akirinbiti
Mó mò gbàgbé o jíyìn
Akirinbiti
Bóo bá dórun tóo bá ti jíyin ajé
Ká rájé rere ní
Akiribiti
Mó mò gbágb o jíyìn
Akiribiti
Bóo bá dórun tóo bá ti jíyìn aya
Ká ráya rere ní
Akiribiti
Mó mò gbàgbé o jíyìn
Akiribiti
Bóo bá dórun tóo ti jíyìn omo
Ká rówo rere bí
Akiribiti
Mó mò gbàgbé ojíyín
Akiribiti
Bóo bá dórun tóo ti jíyìn ilé
Ká rílé rere kó
Akiribiti
Mó mò gbàgbé o jíyìn
Akiribiti
Bóo bá dórun tóo ti jíyìn ire gbogbo
Kíre gbogbo ó móo tó wa lówó
Akiribiti
Mó mò gbàgbé o jíyìn
Akiribiti

Òsé Ìwòrì A
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio pleno (completo, lleno, entero). Sus necesidades para consultar Ifá se obtendría como su sacrificio se aceptaría. Él también debe sacrificar para sus niños. La muerte no cogería a sus niños lejos ni habría matar a su esposa.

Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rándùn
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Él enviaría un sacrificio impresionante (imponente) al cielo debido a sus niños
'Nada malo pasa a mis niños'? Òrúnmìlà preguntó
Él fue a ofrecer un sacrificio imponente
El sacrificio que llegaría al cielo para entregar todos los mensajes
Tal que no habría ninguna muerte más
No habría enfermedad de nuevo
La pérdida se habría ido
'Todas las cosas buenas entrarían en su casa' ellos dijeron
Òrúnmìlà ofreció el sacrificio
La vida lo agradó
Él empezó a alabar sus Babaláwos entonces
Sus Babaláwos estaban alabando al maestro del idioma
Él dijo Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rándùn
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Él enviaría un sacrificio impresionante (imponente) al cielo debido a sus niños
Mi sacrificio, no se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
Una vez usted llega al cielo, entregue mi mensaje de riqueza
Permítame tener la riqueza buena para embolsar
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
Cuando usted llege al cielo, cuenta mi falta de esposas
Tal que yo podría tener buenas señoras como esposas
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
Cuando usted llegue al cielo, entregue mi mensaje en la carestía de niños
Tal que yo pudiera tener los niños buenos para nutrir
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
Cuando usted llegue al cielo, entregue mi mensaje en la falta de casas
Tal que yo pudiera tener los medios para construir una mansión bonita
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti
Cuando usted llegue al cielo, entregue mi necesidad por todas las cosas buenas
Tal que todas las cosas buenas estarían dentro de mi alcance
Akirinbiti
No se olvide de entregar mi mensaje
Akirinbiti

Òsé Ìwòrì B
Ifá pé ikú orí eléyìun ó yè.

Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rádùn
Àrò ré re réè
Awo Ilé Òrúnmìlà
Ló díá fún Òrúnmìlà
Yóó ye ikú kúò lórí omoo rè
Yó lo rèé gbé e kórí igi lóko
Wón ní kó rúbo
Wón ní bó bá ti rúbo
Ikú yè
Òrúnmìlà rúbo
Ikú ò pa omo e mó
Àrùn ò se omo è mó
N ní wá n jó n ní n yò
Ni n yìn àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yìn Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rádùn
Àrò ré re réè
Awo Ilé Òrúnmìlà
Ló díá fún Òrúnmìlà
Yóó ye ikú kúò lórí omoo rè
Yó lo rèé gbé e kórí igi lóko
Ikú tí ón ní ó pení ó mebo
Ikú ò leè pení ó mebo mó
Awo rere
N lÀrò ré re réè
Awo rere
Àrun tí ón ní ó pení ó mebo
Àroun ò lèeè pení ó mebo mó
Awo rere
N lÀrò ré re réè
Awo rere
Òfò tí ón ní ó sení ó mebo
Òfò ò lèeè sení ó mebo mó
Awo rere
N lÀrò ré re réè
Awo rere
Gbogbo Ajogún tí ón ní ó sení ó mebo
Ajogún ò leè sení ó mebo mó
Awo rere
N lÀrò ré re réè
Awo rere

Òsé Ìwòrì B
Ifá dice el hechizo de muerte en esta persona se quitaría

Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rándùn
Àrò ré re réè
El sacerdote de la casa de Òrúnmìlà
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Él quitaría el hechizo de muerte en su niño
Él iría y lo colgaría en un árbol en el bosque
Le pidieron que realizara sacrificio
'Una vez usted realiza el sacrificio', ellos dijeron
'El hechizo de muerte se quitaría'
Òrúnmìlà ofreció el sacrificio
La muerte no podría matar a su niño de nuevo
La enfermedad no podría infligir (imponer, dar) a su niño de nuevo
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwos había dicho
Òsé pàá bí okó
Ìwòrì jòwòlò bíi rándùn
Àrò ré re réè
El sacerdote de la casa de Òrúnmìlà
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Él quitaría el hechizo de muerte en su niño
Él iría y lo colgaría en un árbol en el bosque
La muerte que ellos desearon matar a la persona que conoce la observancia de sacrificio
La muerte no podría matarlo de nuevo
Sacerdote sabio y bueno
Es el sacerdote llamado Àrò ré re réè
Sacerdote sabio y bueno
La enfermedad ellos desearon infligiría (imponer, dar) a la persona que conoce la observancia de sacrificio
La enfermedad no podría infligir a la persona que conoce la eficacia de sacrificio
Sacerdote sabio y bueno
Es el sacerdote llamado Àrò ré re réè
Sacerdote sabio y bueno
La Pérdida ellos desearon sufriría por la persona que conoce la observancia de sacrificio
La pérdida no podría sufrirse de nuevo por la persona que conoce la eficacia de sacrificio
Sacerdote sabio y bueno
Es el sacerdote llamado Àrò ré re réè
Sacerdote sabio y bueno
Toda la impugna ellos desearon infligiría a la persona que conoce la observancia de sacrificio
Todos los hechizos no podrían infligirlo de nuevo
Sacerdote sabio y bueno
Es el sacerdote llamado Àrò ré re réè
Sacerdote sabio y bueno.

Òsé Òdí A
Ifá pé ire fun eléyìun ayé ó ye é; yóó sì dáa fún un. Ifá pé kò gbodò témbelú ìyàwóo rè o.

Òsé dì í
Òru dì í
Òru làgbàlagbàá tàtàkú ìdí
A díá fún Àgbò gìrìsàsà
Èyí tíí soko Ègbèjí
Wón ní ó mó sànjíínà sóbìnrin è
Wón n báyéé lo
Ngbà ó dijó kan
Ló bá hùwà ègbin sóbìnrin è
Ègbèjí bá lo ntiè
Àgbò gìrìsàsà bá n wáyàwó è
Gbogbo èèyàn ní n bá a wá Ègbèjí
Bí ón bá sì rí òkan
Wón ó wàá fi han Àgbò gìrìsàsà
Bó bá ti pàdé è
Wón a tún mú Ègbéjì kúò lódòo rè
Àyìn éyìn ni Àgbò gìrìsàsà n yin àwon Babaláwo
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé dì í
Òru dì í
Òru làgbàlagbàá tàtàkú ìdí
A díá fún Àgbò gìrìsàsà
Èyí tíí soko Ègbèjí
Nbo le rÈgbèjí nmi?
Àgbò gìrìsàsà
N pée nbo le rÈgbèjí nmi?
Àgbò gìrìsàsà

Òsé Òdí A
Ifá desea bien a esta persona. La vida lo agradaría pero él no debe desacatar a su esposa.

Òsé dì í
Òru dì í
Es en el medio de la noche que los adultos tienen sexo
Adivinación lanzada para el Carnero Maduro
El marido de la Oveja
Él fue advertido nunca descuidar o comportarse indiferente a su esposa
La vida continuó
Un día particular
Él se comportó negligentemente hacia su vida
La Oveja lo dejo entonces
Él empezó buscando a su esposa después
Todos ayudamos a buscarla
Si ellos pasan para ver a uno que es de semejanza
Ellos irían a mostrarla a él
Después de la unión (casar, aparear)
Ellos se la llevarían
El Carnero empezó a alabar sus Babaláwos tardíamente después
Él dijo que era exactamente como sus Babaláwos habían dicho
Òsé dì í
Òru dì í
Es en el medio de la noche que los adultos tienen sexo
Adivinación lanzada para el Carnero Maduro
El marido de la Oveja
'Donde usted ha visto a Ègbèjí
Àgbò gìrìsàsà
Él estaba preguntando a todos si ellos pasaran para haber visto Ègbèjí
Àgbò gìrìsàsà

Òsé Òdí B
Ifá pé kí eléyìun ó tójú àwon Awo è. Gbogbo nnkan tí àwon Awo è bá so ni kó se. Ifá pé bí baba eléyìun bá n ba láyé, kó boríi baba è, bí baba è bá sì ti kú, kó bèèrè lójú opón nnkan rí baba è ó bàá gbà.

Isán níí sánrun
Òkàrá níí làrun gàgààgà
Òlùgbóngbó pajá mó je
Àwon ló díá fún Olánlègè tíí sawo Owá
Ó ní Owá ó làájé
Owá lájé
Ó ní Owá ó làáya
Owá gbé òpòlopò Obínrin níyàwó
Ó ní Owá ó bìímo
Owá bí òpòlopò omo
Ó ní Owá ó kòólé
Owá kólé nlá
Ó lémìí Owá ó gùn
Owá gbélé ayé kanrin kése
Ó ní kí Owá ó rúbo
Kó lòó tún ojú oórì baba è se
Kó mó baà rí baba è lójú ìran
Owá ní baba òun
Baba tó bi kú
Owá bá kò
Owá ò rúbo
Ngbà ó sùn njó kan
Baba è bá yo sí I lójú oorun
Ní bá n sunkún
Bàbá òun
Háà bàbá òun
Wón ní se bí wón wín fún o
Sebí ìwo loò gbébo n rúrú
Àyìn éyìn ní n yin àwon Babaláwo
Ó ní Isán níí sánrun
Òkàrá níí làrun gàgààgà
Òlùgbóngbó pajá mó je
A díá fún Olánlègè tíí sawo Owá
Ó ní Owá ó làájé
Owá lájé
Ó lOwá ó làáya
Owá láya
Ó ní yóó bímo
Owá bímo
Ó ní yóó rìí baba è lójú ìran
Owá ní baba tó ti kú
Bóo lòun ó se rí baba òun lójú ìran?
Owá wáá ri baba è lójú ìran
O lè seni ká e lájé
Olánlègè
O mò leè seni ò
Olánlègè
O lè seni ká e láya
Olánlègè
O mò leè seni ò
Olánlègè
O lè seni ká e bímo
Olánlègè
O mò leè seni ò
Olánlègè
O lè sei ká e kólé
Olánlègè
O mò leè seni ò
Olánlègè
O wáá leè seni títíítí ká e rí baba eni
Olánlègè
O mò leè seni ò
Olánlègè

Òsé Òdí B
Ifá dice que esta persona debe cuidar de sus sacerdotes. Todas las predicciones de sus sacerdotes se harían realidad. Si su padre todavía está vivo, él debe ofrecer el sacrificio a su Orí, pero si es muerto, él debe preguntar lo que su padre aceptaría de él.

Isán níí sánrun
Òkàrá níí làrun gàgààgà
Òlùgbónbó pajá mó je
Ellos son esos esa lanzaron adivinación para Olánlègè, el sacerdote de Owá
Él predijo que Owá tendrían la riqueza
Owá tiene la riqueza
Él predijo que Owá tendrían las esposas
Owá se casó a tantas mujeres
Él predijo que Owá tendrían niños
Owá tenía gemelos y trillizos como niños
Él dijo que Owá construiría una casa
Owá envejeció
Él le pidió a Owá que realizara el sacrificio
Y debe ir y debe cuidar de la tumba de su padre
Tal que él no vería a su padre en una pesadilla
'Mi padre'? Owá preguntó desdeñosamente (altaneramente)
'El Hombre que se murió hace años'
Owá se negó
Él no realizó el sacrificio
Un día, en su sueño,
Su padre aparecía a él en un sueño
Eso fue cómo él empezó el llorando
'Mi padre'
'Oh mi padre', él sollozó
'¿Nosotros no le dijimos?'
'¿Usted no fue el que se negó a ofrecer el sacrificio?'
Él estaba alabando su Babaláwos tardíamente
Él dijo Isán níí sánrun
Òkàrá níí làrun gàgààgà
Òlùgbónbó pajá mó je
Adivinación lanzada para Olánlègè, el sacerdote de Owá
Él predijo que Owá tendría la riqueza
Vino a pasar
Él predijo que Owá tendrían las esposas
Owá tenía las esposas
Él predijo que Owá tendrían los niños
Owá tenía los bebés gemelos
Él dijo que Owá vería a su padre en sus sueños
'El hombre que se muere hace tiempo', Owá dijo
'¿Cómo yo vería a mi padre durante mi sueño?'
Owá vio a su padre después durante su sueño
¿Así que usted puede hacerlo posible para uno tener la riqueza?
Olánlègè
Usted realmente puede hacerlo posible
Olánlègè
Usted puede hacerlo posible para uno tener esposas
Olánlègè
Usted realmente puede hacerlo posible
Olánlègè
Usted puede hacerlo posible para uno tener niños
Olánlègè
Usted realmente puede hacerlo posible
Olánlègè
Usted puede hacerlo posible para uno construir una casa
Olánlègè
Usted realmente puede hacerlo posible
Olánlègè
Usted puede hacerlo posible para uno ver al padre de uno durante el sueño de uno
Olánlègè
Usted realmente puede hacerlo posible
Olánlègè.

Òsé Ìrosùn A
Àwon omo ìyá méjì nifá n báá wí nínú odù yí. Kí àwon méjèèjì ó jo rúbo kí wón ó le jo là.

E bùúlè
Kó tú yagba
A díá fún Òsé tíí somo ìyá Ìrosùn
Wón ní kí wón ó rúbo
Òsé òhun Ìrosùn rèé
Omo ìyá ni wón
Wón níkí àwon méjèèjì ó rúbo
Káyé ó lè ye wón
Wón bá rúbo
Wón bá n jó wón bá n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón nó béè làwon Babaláwo tàwón wí
E bùúlè
Kó tú yagba
A díá fún Òsé tíí somo ìyá Ìrosùn
Ebo n wón ní wón ó jo se
Wón gbébo nbè
Wón rúbo
Òsé Olósùn ló lajé
E bùúlè kó tú yagba
Kó tú yagba
Òsé Olósùn ló láya
E bùúlè kó tú yagba
Kó tú yagba
Òsé Olósùn ló lomo
E bùúlè kó tú yagba
Kó tú yagba
Òsé Olósùn ló nire gbogbo
E bùúlè kó tú yagba
Kó tú yagba

Òsé Ìrosùn A
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio. La vida lo agradaría. Su hermano debe ofrecer también sacrificio.

E bùúlè
Kó tú yagba
Adivinación lanzada para Òsé el hermano de Ìrosùn
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Aquí están Òsé y Ìrosùn
Ellos son hermanos de sangre
Ellos fueron aconsejados realizar el sacrificio
Tal que la vida los agradaría (complacer, gustar)
Ellos realizaron el sacrificio
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era como sus Babaláwos habían dicho
E bùúlè
Kó tú yagba
Adivinación lanzada para Òsé el hermano de Ìrosùn
Les pidieron que realizaran el sacrificio
Y lo realizaron
Es Òsé Olósùn que posee la riqueza
Viértalo en la tierra
Y permita extenderse en una rociada (salpicar)
Es Òsé Olósùn que posee a las esposas buenas
Viértalo en la tierra
Y permita extenderse en una rociada
Es Òsé Olósùn que posee los niños
Viértalo en la tierra
Y permita extenderse en una rociada
Es Òsé Olósùn que posee todas las cosas buenas
Viértalo en la tierra
Y permita extenderse en una rociada

Òsé Ìrosùn B
Ifá pé olà n be fún eléyìun; yóó sì ríre tí kò rò télè

Òsé ló sé lu Osùn
Òsé ló sé lu Ajé
A díá fún Èfúùfù lèlè
Ngbà tí ò rore Ìbínní
Wón ní kó rúbo
Wón ní Orí è ó gbe dé ibi ó ga
Ó bá rúbo
Ni ón bá pè é lókèèrè féfé
Òsé ló sé lu Osùn
Òsé ló sé lu Ajé
A díá fún Èfúùfù lèlè
Ngbà tí ò rore Ìbínní
Ó wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Nbi Orí n gbé mií rè n mo lo
Èfúùfù lèlè ló gbà tí ò rore Ìbínní
Nbi Orí n gbé mií rè n mo lo

Òsé Ìrosùn A
Ifá dice que esta persona sería afortunada en la vida. Él también obtendría la riqueza inesperada.

Es Òsé que cuenta (derrama, verter) en Osùn
Es Òsé que cuenta (derrama, verter) en la riqueza
Adivinación lanzada para Èfúùfù lèlè
El que nunca esperó la fortuna de Benin
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos dijeron que sus Orí lo tomarían a una altura alta
Él observó el sacrificio
Después de un rato corto ellos enviaron para él de lejos de la ciudad
Es Òsé que cuenta (derrama, verter) en Osùn
Es Òsé que cuenta (derrama, verter) en la riqueza
Adivinación lanzada para Èfúùfù lèlè
El que nunca esperó la fortuna de Benin
Él oyó hablar entonces del sacrificio
Y lo realizó
Donde mi Orí está llevándome es el lugar que yo he ido
Es Èfúùfù lèlè que recibió la fortuna inesperada de Benin
Es donde mi Orí está llevándome que yo he ido

Òsé Òwónrín A
Ifá pé ire ilé kíkó fún eléyìun; yóó sì nísinmi.

Òsé wonrín wonrìn wonnwonntíwon
A díá fún Onílée káà
A bù fún Onílé Kótó
Wón ní wón ó rúbo
Ó dáa fún àwon báyìí?
Ayé ye àwon báyìí?
Wón ní yóó dáa fún won
Sùgbón kí wón ó rúbo
À á séé mo Onílée Káà
N làá pe Sàngó
Sàngó rúbo
Ló bá gba Káà
Ni Sàngó jókòó n Káà
Ní n fèyìn tì
Ayé ye é
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé wonrín wonrín wonnwonntíwon
A díá fún Onílée Káà
A bù fún Onílé Kótó
Òsé wonrín wonrín wonnwonntíwon
Èyin ò mò ponle Káà ni Sàngó?
Òsé wonrín wonrìn wonnwonntíwon

Òsé Òwónrín A
Ifá le desea la fortuna buena de erigir una casa a esta persona. Ifá dice que él tendría el descanso de mente.

Òsé wonrín wonrìn wonnwoonntíwon
Adivinación lanzada para Onílée káà
También lanzada para Onílé kótó
Les pidieron que realizaran sacrificio
¿' Serían nuestras vidas en absoluto buenas '?
' Sería agradable para nosotros '? Ellos preguntaron
Ellos dijeron que estaría bien con ellos
Pero ellos deben realizar sacrificio
¿Cómo conocemos nosotros a Onilée Káà?
Es la denominación para Sàngó
Sàngó observó el sacrificio
Él tomó el salón de descanso
Y se sentó bien en el salón de descanso
Y también estaba descansando allí
La vida lo agradó así
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Él dijo que era como es Babaláwo había dicho
Òsé wonrín wonrìn wonnwonntíwon
Adivinación lanzada para Onilée Káà
También lanzo para Onílé Kótó
Òsé wonrín wonrìn wonnwonntíwon
No haga que usted sabe que Sàngó es Onílée Káà
Òsé wonrín wonrìn wonnwonntíwon

Òsé Òwónrín B
Ifá pé eléyìun ò níí rí Ìjambá oògùn. Ayé ó ye é nnkaan rè ò níí bàjé; Eboo rè ó sì dà. Ifá tó ní ká móo se nnkan tó dára nílé ayé nìyí. Ifá pé kí eléyìun ó mó bàá enikeni kówó ki wón ó mó fi ibi sú u.

Ìkekeré gbón
Ààsé gbón
Ìkekere mó se Ààsè gbón gbón gbón mó
Owó táa fi rÀàsè
Owó náà la e rÀkekere
A díá fún Òrúnmìlà
Tí n lo rèé bá Òsányìn kówó
Òrúnmìlà ló bá Òsányìn kówó
Òsányìn ò bá féé sanwo fún Òrúnmìlà mó
Òun sì gba owó yìí fún o lówó àwon èèyàn ni
Òrúnmìlà sin Òsányìn lówó sìn ín, sìn ín
Òsányìn ò fun
Wón ní Òrúnmìlà
Aréè re ní n sá
Lóòótó lo se é lóore
Wón ní kí Òrúnmìlà ó rú Àgùtàn kan
Wón ní yòó fún o lówóò re
Òrúnmìlà bá rúbo
Wón bá se Ifá fún un
Bí Òrúnmìlà ti pàdé è njó kan
Òrúnmìlà bá bèèrè owó è
Òrúnmìlà ní Ìkekeré gbón
Ààsé gbón
Ìkekere mo se Ààsè gbón gbón gbón mó
Owó táa fi rÀàsè
Owó náà la e rÀkekere
A díá fún Òrúnmìlà
Tí n lo rèé bá Òsányìn kówó
Òsányìn o ò
Fún mi lówó mi
Máa wò béè ni o fi fún mi lówó mi
Fonfoonfon n tìfon
Àsùùnjí lEtàá sùn
Bálélé bá lé
Bonna bona a sùn lo
Móo wò mí béè
Gbùùn gbun
N làgùtaán wò
Òsányìn fún mi lówó mi
Òsányìn bá kowó bo àpòo rè
Ló bá fún Òrúnmìlà lówó è
Ifá pé ká rúbo
Kí wón ó mó baà je nnkan wa mólè

Òsé Òwónrín B
Ifá dice que esta persona no sería una víctima de medicina mala. La vida lo agradaría, y el sacrificio se aceptaría. Él se manda para no ser un garante (fiador) para cualquiera tomando un préstamo tal que ellos no lo harían sentir (lamentar, arrepentirse).

El pestillo es sabio
La Cerradura también es sabia
Pestillo; no empuje de un lado a otro de nuevo la Cerradura
El dinero que nosotros usamos comprando la Cerradura
Es el mismo dinero que nosotros usamos comprando el Pestillo
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Que iba a garantizar Òsányìn como un prestatario
Es Òrúnmìlà que ayudó ser un fiador para Òsányìn
Òsányìn se negó a rembolsar Òrúnmìlà de nuevo entonces
' Yo tomé el dinero para usted de una casa de préstamo ' Òrúnmìlà dijo
Òrúnmìlà exigió continuamente por su dinero de Òsányìn
Òsányìn se negó a reembolsarlo
' Usted Òrúnmìlà' ellos llamaron su atención
' Él está disputando con usted '
' Aunque es verdad que usted lo ayudó '
Ellos pidieron Òrúnmìlà sacrificar una oveja
' Él le dará su dinero ' ellos aseguraron
Òrúnmìlà realizo el sacrificio entonces
Ellos prepararon una porción de Ifá para Òrúnmìlà
Òrúnmìlà se encontró entonces con Òsányìn un día
Él exigió de nuevo para su dinero
Òrúnmìlà dijo ' El pestillo es sabio '
La Cerradura también es sabia
Pestillo, no empuja de un lado a otro de nuevo la Cerradura
El dinero que nosotros usamos comprando la Cerradura
Es el mismo dinero que nosotros usamos comprando el pestillo
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Eso iba a garantizar Òsányìn como un prestatario
' Òsányìn', yo lo llamo
Déme mi dinero
' Cuando usted me mira, yo lo ordeno darme mi dinero '
' Ìfon siempre quedaría en un letargo profundo '
' Es manera de rezumarse sin despertarse para Età '
Una vez es sombrío ',
' Bonna bónnà irían al cielo '
' Míreme directo '
' Silenciosamente como si no enfocara '
' Que las ovejas parecerían '
' Òsányìn, déme mi dinero '
Òsányìn se sumergió su mano entonces en su bolsillo
Y dio su dinero a Òrúnmìlà
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio
Tal que sus cosas no se usurparían de él.

Òsé Òbàrà A
Ifá pé kí eléyìun ó mó se òkánjùwà o.

Apá ò kÒsé
Won a dòòyì ka
A díá fún Olomo a jí je díedíe
Wón ní kó rúbo
Olomo a jí je díedíe n làá pÒrúnmìlà
Ó bá rúbo
Wón nípá èèyàn ò níí ká a
Nbii Babaláwo è é gbé je ìje wòmù nùu
Bó o bá ti lè je sí
Bée lóó se san
Òrúnmìlà bá n se díèdíè
Bí ón bá feku bo Ifá
Yóó je díè nbè
Bí ón bá feja bo ifa
Díè ní ó je nbè
Òrúnmìlà pé ká kíyèsí àwon ti n je Ije wòmù
Ó ní e móo wo àbò
Ìgbèyìin won è é dáa
Ó ní sùgbón eni ti n je díèdíè
Tí ò je èrù mó on
Ipáa won ò níí ká a
Ngbà ó jé pé òótó ní fí n rìn
Ó ní Apá ò kÒsé
Won a dòòyì ka
A díá fún Olomo a jí je díedíe
Wón ní kó sá káalè kó jàre
Ebo ní ó se
Òrúnmìlà gbébo nbè
Ó rúbo
Njó eku kéré kèrè kéré
Díedíe
N lÒpèé jeé là
Díedíe
Njó eja kéré kèrè kéré
Díedíe
N lÒpèé jè é la
Díedíe
Njo eye kéré kèrè kéré
Díedíe
N lÒpèé jè é là
Díedíe
Njó eran kéré kèrè kéré
Díedíe
N lÒpéè jè é là
Díedíe.


Òsé Òbàrà A
Ifá le pide a esta persona que no esté ávida (ansiosa, codiciosa, avara).

El estiramiento del brazo no podría envolver boa [Baobab] de la herida
Ellos lo rodearían
Adivinación lanzada para Olomo a jí je díedíe
Le pidieron que realizara sacrificio
Olomo a jí je díedíe es la Denominación para Òrúnmìlà
Él realizó el sacrificio
La fuerza de hombre no lo superaría, ellos dijeron
Éste es el verso de Ifá que asigna a Babaláwos para no estar ávido
Tanto que uno reembolsaría
Òrúnmìlà empezó tomando a él por momentos
Siempre que ellos sacrifiquen una rata a Ifá
Él simplemente comería un poco fuera de él
Es que ellos sacrifican el pez a Ifá
Es pequeño que él comería fuera de él
Òrúnmìlà dijo que nosotros debemos notar aquéllos que comen con la codicia
'Espera ver su último fin' Él dijo
'Su fin Terminal nunca estaría bien'
'Pero quienquiera que come poco a poco'
'Y se niega a tomar lo que no es suyo'
Él dijo que la persona nunca sufriría en las manos de sus enemigos
Desde que está con la verdad que él hace sus cosas
Él dijo 'el estiramiento de los Brazos no podría envolver el Baobab redondo'
Ellos lo rodearían
Adivinación lanzada para Olomo a jí je díedíe
Le pidieron que cuidara por favor de la tierra
Y realiza sacrificio
Òrúnmìlà oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
En días de pocas ratas
Poco
Es lo que Òpè comerían para hacer las riquezas
Poco
En días de pocos peces
Poco
Es lo que Òpè comerían para hacer riquezas
Poco
En días de pocos pájaros
Poco
En lo que Òpè comerían para hacer los weath
Poco
En días de poca carne
Poco
Es lo que Òpè comerían para hacer las riquezas
Poco

Òsé Òbàrà B
Ifá pé òun ó bàá eléyìun ségun. Ayé ó ye é.

Sìnmìnìnpìnkìn Sìnmìnìnpìnkìn
Awo ilé aládó
A díá fún Aládo
Èyí ti n rayé òtá rògbà ká
Wón ní ó rúbo kó lè baà según
Òún le según báyìí?
Aládó bá ké sí àwon Sìnmìnìnpìnkìn
E ye òun lóókan ìbò wò
Wón ní kó rúbo
Wón ní Ìségun n be fún un
Aládo bá rúbo
Wón ní ò níí sógun mó
Ayé ye Aládo
Sìnmìnìnpìnkìn Sìnmìnìnpìnkìn
Awo ilé Aládo
A díá fún Aládo
Èyí ti n rayé òtá rògbà ká
Ebo n wón ní wón ó se
Aládó gbébo nbè
Ó rúbo
A ò mò níí rógun nílè yí o
Sìnmìnìnpìnkìn
Ìwo lawo ilé Aládó
Ifá ó báni sé òte nígbá yí
Ifá báni sé won
Sìnmìnìnpìnkìn
Ìwo lawo ilé Aládo
Níse nÍfá à sàì sé won lótè Ìjà
Sìnmìnìnpìnkìn
Ìwo lawo ilé Aládo.

Òsé Òbàrà B
Ifá dice que él ayudaría que esta persona a ganar y que su vida lo agradaría.

Sìnmìnìnpìnkìn Sìnmìnìnpìnkìn
El sacerdote de la casa de Aládo
Adivinación lanzada para Aládo
El que se rodeó por los enemigos
Le pidieron ofrecer sacrificio tal que él podría ganar
'Yo ganaría'? Él se preguntó dudosamente
Aládo consultó Sìnmìnìnpìnkìn entonces
'Adivinación lanzada para mí usando su Ìbò
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Ellos le dijeron que él ganaría
Aládo realizó el sacrificio entonces
'No hay ninguna guerra más', ellos dijeron
La vida agradó a Aládo
Él dijo Sìnmìnìnpìnkìn Sìnmìnìnpìnkìn
El sacerdote de la casa de Aládo
Adivinación lanzada para Aládo
El que se rodeó por los enemigos
Él también fue pedido a realizar sacrificio para él ganar
Aládo oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Nosotros no veríamos la guerra en alrededor de nuestra tierra
Sìnmìnìnpìnkìn
Usted es el sacerdote de la casa de Aládo
Ifá nos ayudarían a ganar las guerras frías de aquí en adelante
Ifá por favor nos ayuda a ganarles
Sìnmìnìnpìnkìn
Usted es el sacerdote de la casa de Aládo
Ifá los detendría
Ifá detendrían su guerra fría definitivamente
Sìnmìnìnpìnkìn
Usted es el sacerdote de la casa de Aládo.

Òsé Òkànràn A
Ifá pé òun pé ire omo. Aburú ò níí dé bá wa

Tó tò tó
Awo ilé Òsekanràn
A díá dún Ògbògbò Ìyàwó
Níjó tí n relé oko àárò
Wón ní kó rúbo
Wón níre omo fún un
Ó bá rúbo
Ó bá bèrè síí bímo
Omó pò
Ní bá n yin àwon Tó tò tó
Awo ilé Òsekànràn
A díá fún Ògbògbò Ìyàwó
Níjó tí n relé oko àárò

Àse kán ó doyún

Àtò kán ó sì domo


Òsé Òkànràn A
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio. Él no vería ninguna ocurrencia mala

Tó tò tó
El sacerdote de Òsekànràn
Adivinación lanzada para la nueva esposa
En el día ella iba a la casa de su marido
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos le desearon fortuna buena de niños
Ella realizó el sacrificio entonces
Y después empezó teniendo bebés
Ella tenía tantos niños
Ella estaba alabando a Tó tò tó
El sacerdote de Òsekànràn
Adivinación lanzada para la nueva esposa

Un que manda se volvería un embarazo

Un esperma específico se volvería un bebé

Òsé Òkànràn B
Ifá péléyìun ó se gégé ire; sùú ni kó mú. Ojúmó ire gbogbo nilè tó mó fún un lónìí. Lónìí gaan nire è ó bèrè.

Òsé tééré
Awo Olùkájè
Olòkanràn Awo Olùkókùn
Awo tó bá rìn tó bá jìnnà
Níí kó ide
Níí kí okùn
Níí kó jìngbìnní wo inú ilé
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá jí lójúmó
Ifá ní owó òun ò ba ire
Wón ní ó rúbo
Wón ní òwúùrù eyelé lebo è
Òpòlopò owó lebo è
Òrúnmìlà bá deboólè
Babá bá rúbo
Ilé tí ó mó o
Ajé bá dé
Ajé n yò lótùún
Ní n yo lósì
Ní wá n jó ní n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Awon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé tééré
Awo Olùkájé
Olòkànràn Awo Olùkókùn
Awo tó bá rìn tó bá jìnnà
Níí kó ide
Níí kó okùn
Níí kó jìngbìnní wo inú ilé
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá jí lójúmo
Ifá ní owó òun ò ba ire
Wón ní lónìí lojó ire baba
Wón ní kó rúbo
Babá gbébo nbè ó rúbo
Jíjí ti mo jí lónìí
Mo kan alájé
Eni rere
N lÒpè n gbé mií kò
Eni rere
Njí njí tí mo jí lónìí
Mo kan aláya
Eni rere
N lÒpè n gbé mií kò
Eni rere
Jíjí ti mo jí lónìí
Mo kan olómo
Eni rere
N lÒpè n gbé mií kò
Eni rere
Jíjí ti mo jí lónìí
Mo kan onílé
Eni rere
N lÒpé n gbé mió kò
Eni rere
Jíjí ti mo jí lónìí
Mo kan oníre gbogbo
Eni rere
N lÒpè n gbé nií kò
Eni rere

Òsé Òkànràn B
Ifá dice a esta persona se encontraría con fortunas. Ifá le insta (insiste, propone, incita) que sea paciente; el alba del próximo día le traería fortunas. Y adelante de este día, él sería un hombre rico.

Òsé tééré
El sacerdote de Olùkájé
Olòkànràn el sacerdote de Olùkókùn
El sacerdote que practica profundamente
Condensaría (empacar) latón (cobre, bronce)
Condensaría cuentas
Y también el lío Jìngbìnní en su casa
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Ifá se despertó diariamente
Él se quejó que su mano no podría tocar fortunas buenas
Le pidieron que realizara sacrificio
'Una paloma madura es el sacrificio ' ellos dijeron
'Dinero suficiente también es parte del sacrificio '
Él sacó los artículos sacrificatorios buenos
Y realizó el sacrificio
En el alba del próximo día
Las riquezas vinieron alrededor (en torno, por todas partes)
Las riquezas empezaron viniendo del lado de la mano derecha
También estaba viniendo del lado de la mano izquierdo
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando sus Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como sus Babaláwos habían dicho
Òsé tééré
El sacerdote de Olùkájé
Olòkànràn el sacerdote de Olùkókùn
El sacerdote que practica profundamente
Condensaría latón
Condensaría cuentas
Y también condensa (empacar) Jìngbìnní en su casa
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Ifá se despertó diariamente
Él se quejó que su mano no podría tocar fortunas buenas
Ellos dijeron que hoy es el día de la riqueza de Baba
Pero él debe realizar sacrificio
Baba oyó hablar del sacrificio y lo realizó
Cuando yo me despierto hoy
Yo me encontré con las personas con la riqueza
Las personas generosas
Es esos que Òpè está trayéndome a encontrarse (reunir, hallar)
Las personas amables
Cuando yo me despierto hoy
Yo me encontré a las señoras con las perspectivas como las esposas buenas
Las personas generosas
Es esos que Òpè está trayéndome a encontrarse
Las personas amables
Cuando yo me despierto hoy
Yo me encontré con los niños
Las personas generosas
Es esos que Òpè está trayéndome a encontrarse
Las personas amables
Cuando yo me despierto hoy
Yo me encontré con la fortuna buena de casas
Las personas generosas
Es esos que Òpè está trayéndome a encontrarse
Las personas amables
Cuando yo me despierto hoy
Yo me encontré con todas las clases de fortunas
Las personas generosas
Es esos que Òpè está trayéndome a encontrarse
Las personas amables.

Òsé Ògúndá A
Ifá pé tègbón tàbúrò ni kí wón ó jo rúbo pò kí wón ó lè jo là wálé. Kí wón ó bÒòsà funfun kí wón ó sì tan iná sí òdò Òrúnmìlà àti Òòsà fún odidi ojó méje gbáko.

Òsé ni ò morí Olú
Òsì ni ò màwò
Agedengbe ni ò morí enì ó ro òun
A díá fún tègbón tàbúrò
Níjó ti wón n lo sóko Ìpére
Oko Ìpére ti àwón n lo yìí dáa àwon?
Wón ní wón ó rúbo
Wón ní yóó ye wón
Wón bá rúbo
Tègbón tàbúrò dé oko Ìpére
Wón bá tanná Olà
Olà bá dé
Ayé bá ye wón
Wón bá n jó wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Òsé ni ò morí Olú
Òsì ni ò màwò
Agendengbe ni ò morí enì ó ro òun
A díá fún tègbón tàbúrò
Níjó tí wón n lo sóko Ìpére
Wón ní kí wón ó rúbo kí wón o lè baà mére wálé
Wón gbébo nbè
Wón rúbo
Kín làá tanná Ìpére?
Àtànlà
Àtànlà làá tanná Ìpére
Àtànlà

Òsé Ògúndá A
Ifá pide a esta persona y al hermano de su sangre que realicen sacrificio a Òòsàálá encendiendo una lámpara al lado del personal de Òòsà, tal que los dos empaquen riqueza en. Él también debe encender una lámpara para Òrúnmìlà durante siete días.

Òsé no conoce el Orí de Olú
La pobreza no tiene respeto para pigmentación de la piel o textura
El machete de Agedengbe no sabe la cabeza de su fabricante
Adivinación lanzada para el Superior y el Menor
En el día que ellos iban al bosque de Ìpére
' Habría esta estancia en Ìpére ser bueno ' Ellos preguntaron
Les dijeron que realizaran sacrificio
Ellos les dijeron que habrían de estar bien con ellos
Ellos realizaron sacrificio entonces
Los hermanos llegaron a la granja de Ìpére
Ellos encendieron una lámpara de riquezas
Las riquezas vinieron a ellos en un descubrimiento
La vida los agradó
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwos había dicho
Es Òse que no conoce el Orí de Olú
La pobreza no tiene respeto para pigmentación de la piel o textura
Agedengbe no sabe la cabeza de su fabricante
Adivinación lanzada para el Superior y el menor
En el día ellos iban al bosque de Ìpére
Les pidieron que realizaran sacrificio tal que ellos regresarían con riquezas
Ellos oyeron hablar del sacrificio
Y lo realizaron
¿Qué decimos nosotros sobre la luz que nosotros encendimos en Ìpére?
Iluminación lista
La iluminación lista es lo que nosotros decimos sobre la luz en Ìpére
Iluminación lista


Òsé Ògúndá B
Ifá pé kí enikan nbèun ó rúbo ntori àbíkú. Ìgiripá òrúko lebo è.

Òsé ni ò morí Olú
Òsì ni ò màwò
Agedengbe ni ò morì enì ó ro òun
A díá fún Olómù Jùwàlà
Èyí tíí se yèyé àbíkú
Àbíkú le fi òun sílè báyìí?
Wón ní kó rúbo
Wón níre fún won
Olómù Jùwàlá bá rúbo
O rúbo tán
Omo è ò bá kú mó
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní bèé làwon Babaláwo tòún wí
Òsé ni ò morí Olú
Òsì ni ò màwò
Agedengbe ni ò morí enì ó ro òun
A díá fún Olómù Jùwàlà
Èyí tíí se yèyé àbíkú
Ebo n wón ní ó se
Ó wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Omo tí wón n bíí kú
Ó domo àbíyè
Olómù Jùwàlà omo tóo bí ò kú mó
Omó wáá domo àbíyè

Òsé Ògúndá B
Ifá dice a alguien cerca de esta persona debe realizar sacrificio debido al Àbíkú. Niños que se mueren y reencarnan. Una cabra madurada es el sacrificio.

Òsé no conoce el Orí de Olú
La pobreza no tiene respeto para pigmentación de la piel o textura
El machete de Agedengbe no sabe la cabeza de su fabricante
Adivinación lanzada para Olómú Jùwàlà
La madre de Àbíkú
' Partirían estos Àbikús de mí '? Ella preguntó
Ellos le dijeron que realizara sacrificio
Ellos le desearon la buena fortuna de niños supervivientes
Olómú Jùwàlà realizó el sacrificio entonces
Después de observar todos los sacrificios
Sus niños se negaron a morirse de nuevo
Ella empezó a bailar y regocijar entonces
Ella estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ella dijo que era como su Babaláwos predijo
Òsé no conoce el Orí de Olú
La pobreza no tiene respeto para pigmentación de la piel o textura
El machete de Agedengbe no sabe la cabeza de su fabricante
Adivinación lanzada para Olómú Jùwàlà
La madre de Àbíkús
Es el sacrificio que ellos le habían pedido que realizara
Ella oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
El niño que estaba agonizando repetidamente
Se ha vuelto un niño con éxito nutrido
Olómú jùwàlà, los niños que usted tiene ahora no mueran de nuevo,
Los niños se nutren ahora con éxito.

Òsé Òsá A
Ifá pé a ò níí rógun láyé. Ìrùkè méjì àti àgbébò adìe lebo; gbogbo ogun àtèyìnwá ó sì di sísé láti àsìkò yí lo.

Òsé sá o
Òsé ò sá
Kèlèmbè balè
Ó fara yíiku kítí kítí
A díá fún Ògún
Ti n gbóguún lo Ìlóbìnrin
A díá fún Òòsà
Òòsà n gbóguún lo Ìlóbìnrin
A díá fún Sàngó
Sàngó n gbóguún lo Ìlóbìnrin
A díá fún Òrúnmìlà
Òrúnmìlà n gbóguún lo Ìlóbìnrin
Ebo n wón ní kí gbogboo wón ó se kí wón ó tóó móo lo
Gbogbo àwon Òòsà ni ón n gbógun lo Ìlóbìnrin
Won ò rí Ìlóbìnrin mú
Òrúnmìlà ló se tán ti ó loogun Ìlóbìnrin
Wón ní kó rúbo
Wón ní kó rú Ìrùkè méjì
Wón ní tó bá dè òhún
Wón ní kó mó se múra kan kaan kan
Wón ní àwon Obìnrin ó tèlé e
Yóó sì kó won lérú
Òrúnmìlà dé òhún
Ó ní Osé sá o
Òsé ò sá
Kèlèmbè balè fara yíiku kítí kítí kítí
A díá fún òkànlénú Irúnmolè
Ti n gbóguún lo Ìlóbìnrin
Wón dé Ìlóbìnrin
Won ò rí won kó lérú
Òsé sá o
Òsé ò sá
Kèlèmbè balè fara yíiku kítí kítí kítí
Awo ilé Òrúnmìlà
A díá fún Òrúnmìlà
Ifá wá n gbóguún lo Ìlóbìnrin
Wón ní ó rúbo kó tóó lo
Òrúnmìlà o wáá gbébo nbè
O rúbo
Ó dé Ìlóbìnrin
Ní bá n jó
Ní bá n dárin
Ní n se pa kéké mó won
Ogun Obìnrin lò n lo
Òsé mó sàá
Ogun Obìnrin lò n lo
Pòkòkò mó won
Ogun Obìnrin lò n lo
Òsé mó sàá
Ogun Obìnrin lò n lo
E yónú sí mi
Ogun Obìnrin lò n lo
Òsé mó sàá
Ogun Obìnrin lò n lo
Pa kókó mó won
Ogun Obìnrin lò n lo
Òsè mó sàá
Ogun Obìnrin lò n lo
Oní gángan n lù
Òrúnmìlà n jó
Ìrùkè n jù lówó è
Àwon Obìnrin bá bèèrè pé
‘Kín leléyìn n seé bò un’?
‘Wón ló ní kóun ó mó sàá’
‘Kóun ó móo bò ni’
Èsù bá da adie méjì Òrúnmìlà rú sílè
Òrúnmìlà tún dárin
E bá n mádieè mi
Ogun Obìnrin lò n lo
Òsé mó sàá
Ogun obìnrin lò n lo
Nígbà ti won ó móo lé adìe
Adìe bá kojú sí ònà ilé Òrúnmìlà
Gbogbo àwon Obìnrin bá n lè adìe títíítí
Wón lè adìe wo inú ilé Òrúnmìlà
À fi kóró ti ón kóónú è
Wón ò bá le lo mó
Ifá pé òun pé ire Obìnrin fún eléyiun

Òsé Òsá A
Ifá ora que nosotros no experimentaríamos mal en la vida. Dos colas de caballo y dos gallinas son el sacrificio. Se acaban todos-los tiempos malos del pasado.

Si Òsé corre lejos
O él no corre lejos
El moco aterrizaría en la tierra
Y sobre él completamente con polvo
Adivinación lanzada para Ògún
Él estaba aventurando lucha en Ìlóbìnrin
Adivinación lanzada para Òòsà
Òòsà estaba aventurando guerra en Ìlóbìnrin
Adivinación lanzada para Sàngó
Él estaba aventurando guerra también en Ìlóbìnrin
También lanzada para Òrúnmìlà
Òrúnmìlà estaba aventurando guerra en Ìlóbiìnrin
Ellos eran todos que les pidieron ofrecer sacrificio antes de salir
Todas las Deidades estaban aventurando guerra en Ìlóbìnrin
Ellos no podrían sostener Ìlóbìnrin en cautiverio
Òrúnmìlà preparo para ir a Ìlobìnrin entonces
Ellos le dijeron que ofreciera sacrificio
Ellos le dijeron que ofreciera dos colas de caballo
' Cuando usted llege a Ìlóbìnrin'
' No use fuerza '
' Las mujeres allí lo seguirían '
' Usted los arrestaría como esclavos ', ellos dijeron
Òrúnmìlà llego a Ìlóbìnrin
Él dijo que cualquier Òsé corre lejos
O él no hace
El Moco aterrizaría completamente en la tierra y sobre él con polvo
La adivinación lanzada para incontable numero de Deidades
Ellos estaban aventurando guerra en Ìlóbìrin
Ellos llegaron a Ìlóbìrin
Ellos no podrían arrestar Ìlóbìnrin como esclavos
Si el Òsé corre lejos
O él no hace
El moco aterrizaría en la tierra
Y sobre él completamente con polvo
Adivinación lanzada para Òrúnmìlà
Él estaba aventurando sacerdocio en Ìlóbìnrin
Ellos le pidieron que realizara sacrificio antes de salir
Òrúnmìlà, usted oyó hablar entonces del sacrificio
Usted lo realizó
Cuando Òrúnmìlà llego a Ìlóbìnrin
Él empezó a bailar
Él empezó a cantar
Mueva cerca de ellos en un crucero
Usted va a la guerra de mujeres
Òsé no corre lejos
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
Mueva hacia ellos en un crucero
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
Òsé no corre lejos
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
Sea amistoso conmigo
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
Òsé no corre lejos
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
El tambor de gángan empezó tamborileando repetidamente
Òrúnmìlà estaba bailando
El fustea (latigo de caballo) en su mano undule en una ola
Las mujeres se preguntaron
¿' Qué está viniendo él hacer aquí y qué está diciendo él '?
Algunos respondieron ' él está cantando que ellos le dijeron que no corriera lejos '
' Y que él debe acercársenos en un crucero '
Èsù soltó las dos gallinas sacrificadas por Òrúnmìlà en medio de las mujeres entonces
Òrúnmìlà empezó cantando de nuevo
Por favor ayude a capturar mis gallinas
Es la guerra de mujeres que usted está emprendiendo
Òsé no corre lejos
Es la guerra de mujer que usted está emprendiendo
Cuando ellos empezaron a seguir las gallinas
Las gallinas se dirigieron hacia la casa de Òrúnmìlà
Un ejército de mujeres siguió en persecución caliente
Ellos cazaron las gallinas hasta que ellos también entraron en la casa de Òrúnmìlà
Ellos no podrían salir de nuevo
Ifá dice que él le desea la buena fortuna de mujeres a esta persona


Òsé Òsá B
Ifá pé kí eleyìnn ó rúbo. Kó sánsò mó ìdi ngbà tí ó bàá móo bo Ifá. Àwon méta ni Ifá n báá wí, wón ó jo lo sí ibi kan lénu ojó méta yìí. Ifá pé kí wón ó lo dáadáa kí wón ó bò dáadáa ni kí wón ó rúbo sí.

Òsé sá
Òsé ò sá
Kèè tíí dé ibi ìjà
Ó subú yèké
A díá fún Ewúré
Ewúré n loogun Ìléèmó
Wón ní ó rúbo
Òsé sá
Òsé ò sá
Kèè tíí dé ibi ìjà
Ó subú yèké
A díá fún Àgùtàn bòlòjò
Àgùtàn n loogun Ìléèmó
Wón ní ó rúbo
Òsé sá
Òsé ò sá
Kèè tíí dé ibi ìjà
Ó subu yèké
A díá fún Adìe Òkòkó
Adìe Òkòkó n loogun Ìléèmó
Wón ní ó rúbo
Wón ní kí won ó rúbo pò
Ewúré ní kí ní n jé bèé?
Àgutàn ní kín ní n jógun Ìléèmó?
Adìe bá rúbo
Wón dá ogun
Ogún mú Ewúré
Ogún mú Àgùtàn bòlòjò
Ogún ò mú Adìe òkoko
O ní Osé sá
Òsé ò sá
Kèè tíi dé ibi ìjà
Ó subú yèké
A díá fún Ewúré ti n loogun Ìléèmó
Wón ní ó rúboó lè kó tóó lo
Ewúré gbébo
Béè ni ò rúbo
Òsé sa
Òsé ò sá
Kèè tíi dé ibi ìjà
Ó subú yèké
A díá fún Àgùtàn bòlòjò ti n rogun Ìléèmó
Wón ní ó rúbo kó tóó móo lo
Àgùtán gbébo
Béè ni ò rúbo
Òsé sá
Òsé ò sá
Kèè tíi dé ibi ìjà
Ó subú yèké
A díá fún Adìe Òkòkó ti´n loogun Ìléèmó
Ebo n wón ní ó se
Adìe Òkòkó gbébo nbè
Ó rúbo
Sáká ni
Sáká mòmò ni
Sáká lAdìe ó bò oko Èèmo
Sáká ni
Sáká mòmò ni.

Òsé Òsá B
Ifá le pide a esta persona que ofrezca sacrificio. Él debe envolver una tela alrededor de su cintura aproximadamente el tiempo que él está ofreciendo los sacrificios a Ifá. Sus cosas estarían bien. Ifá está refiriéndose a un grupo de allí quienes quieren viajar a el extranjero (fuera de casa). Ellos deben ofrecer sacrificio para ellos ir y regresar seguramente.

Si el Òsé corre lejos
O él no hace
Él realmente no había llegado al sitio de la lucha
Antes de que él se cayera perezosamente
Adivinación lanzada para la Cabra
La Cabra iba a la guerra de Ìléèmó
Le pidieron que realizara sacrificio
Si el Òsé corre lejos
O él no hace
Él no había llegado al sitio de la lucha
Él se cayó perezosamente
Adivinación lanzada para la Oveja
La Oveja iba a la guerra de Ìléèmó
Le pidieron que realizara sacrificio
Si el Òsé corre lejos
O él no hace
Él no había llegado al sitio de la lucha
Él se cayó perezosamente
Adivinación lanzada para el Pollo
El Pollo iba a la guerra de Ìléèmó
Le pidieron que realizara sacrificio
Ellos fueron aconsejados a realizar sacrificio juntos
' Qué llama usted un sacrificio '? La cabra dijo
' La guerra de Ìléèmó '? yo no estoy interesado en sacrificio
El pollo ofreció el sacrificio sin embargo
Ellos llegaron a la guerra de Ìléèmó
La guerra arrestó la Cabra
Sostuvo la Oveja en cautiverio
No podría arrestar al Pollo
Si el Òsé corre lejos. El pollo dijo
O él no hace
Él realmente no había llegado al sitio de la lucha
Antes de que él se cayera perezosamente
Adivinación lanzada para la Cabra que iba a la guerra de Ìléèmó
Le pidieron que realizara sacrificio
La Cabra oyó hablar del sacrificio
Todavía no lo realiza
Si el Òsé corre lejos
O él no hace
Él no había legado al sitio de la lucha
Él se cayó perezosamente
Adivinación lanzada para la Oveja bonita que iba a la guerra de Ìléèmó
Le pidieron que realizara sacrificio antes de salir
Las Ovejas oyeron hablar del sacrificio
Todavía no lo realizan
Si el Òsé corre lejos
O él no hace
Él no había llegado al sitio de la lucha
Él se cayó perezosamente
Adivinación lanzada para el Pollo que iba a la guerra de Ìléèmó
Es sacrificio que ellos le pidieron que realizara
El pollo oyó el sacrificio
Y lo realizó
Indemne (ileso)
El Pollo regresó indemne
El Pollo regresó sin peligro de la guerra de Ìléèmó
Él regresó indemne
Él regresó ileso realmente.
Òsé Ìká A
Ifá pé isé tí ìran baba eléyìun móoó se ni kó múra sí; kò gbodò fisé náà sílè bí ò bá fé ìdààmú. Ifá pé kí eléyìun ó mó gbàgbè isé ìraan baba è.

Ó sé pákája
Ó rìn pákája
A díá fún Onímòka ònà Òfà
Èyí tí babaa rèé ko okùún là lójó láíláí
Okùn ni baba Onímòká móo ko télè rí
Onímòká bá fi okùn kíko sílè
Ó lóun ò ko mó
Ó se see se
Kò rójútùú è
Ó bá to àwon ‘Ó sé pákája’
Àwon ‘Ó rìn pákája’ lo
Wón ní Onímòká ònà Òfà
‘Okùn ni babaà ré móo ko télè’
‘Sóó le móo sisée babaà re’?
‘Bóò bá se isé òhún’
‘Pàbó ni gbogbo è’
Onímòká lóun gbón
Ó ti tán
Ení ó kú ó tóó gbón nìyá je
Onímòká Ònà Òfá bá bó síbi okùun baba è
Ní bá n ko okùn
Bó bá ko èyí
Eran ni é e so
Olà bá dé
N ní wá n jó ní wá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Ó sé pákája
Ó rìn pákája
A díá fún Onímòka ònà Òfà
Èyí tí babaa rèé ko okùún là lójó láíláí
Wón nísée baba rè ní ó móo se
Àwá ó kokùn kokùn
A ó kokùn lájé
Àwá ó kokùn kokùn
A ó kokùn láya
Àwá ó kokùn kokùn
A ó kokùn bímo
Àwá ó kokùn kokùn
A ó kokùn níre gbogbo
Àyàmò bí Onímòká ònà Òfà ò bá kokùn kó là láyé

Òsé Ìká A
Ifá dice esta persona debe continuar en el creer (pensar, opinar) el sistema y ocupación de sus antepasados; por otra parte él estaría buscando por problema (dificultad, pena).

Ó sé pákája
Ó sìn pákája
Adivinación lanzada para Onímòká Ònà Òfà
Cuyos antepasados habían estado haciendo alguna vez las riquezas del negocio de la soga (cuerda)
El padre de Onímòká había estado alguna vez en la fabricación de la soga comercial
Él dijo que él no está de nuevo interesado en él
Él intentó e intentó sus manos en otras venturas de negocio
Él no podría encontrar el avance
Él entonces fue a encontrarse a los sacerdotes 'Ó sé pákája'
Los sacerdotes 'Ó rìn pákája'
'Onímòká Ònà Òfà; Ellos llamaron su atención
'La ocupación de su padre había sido alguna vez la fabricación de la soga'
'¿Usted podría continuarlo?'
'Si usted se niega al trabajo'
'Todos sus esfuerzos producirían la futileza (inutilidad)'
'Yo soy ahora sabio', Onímòká dijo
'Eso está bien'
'Es él que está muerto que ha sufrido irredimiblemente'
Onímòká continuó la fabricación de la soga, el negocio de su padre después
Él empezó la fabricación de sogas
En la configuración diferente y tamaño
Las personas compran mucho y usan atando carneros y cabras
Las riquezas vinieron
Él empezó a bailar y regocijar entonces
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwos había dicho
Ó sé pákája
Ó rìn pákája
Adivinación lanzada para Onímòka ònà Òfà
Cuyos antepasados habían estado haciendo alguna vez las riquezas del negocio de la soga
Ellos lo mandaron continuar la ocupación de su padre
Nosotros habríamos fabricar las sogas
Nosotros habríamos fabricar las sogas para hacer las riquezas
Nosotros habríamos fabricar las sogas
Nosotros habríamos fabricar las sogas para tener las esposas
Nosotros habríamos fabricar las sogas
Nosotros habríamos fabricar las sogas para tener los niños
Nosotros habríamos fabricar las sogas
Nosotros habríamos fabricar las sogas para tener todas las fortunas buenas
Excepto si no es verdad que Onímòka ònà Òfàà hizo las sogas para ponerse adinerado en la vida

Òsé Ìká B
Ifá pé tí a bá lo sìbìkan, a ò gbodò móo pé ká tóó padà wá ilé kíre ó mó baà yègè mó eni lówó.

Ó sé pákája
Ó rìn pákája
Awo Ajá ló se Ifá fún Ajá
Ajá ní n fomi ojú sògbérè omo
Òun le bímo báyìí?
Wón níre omo fún ìwo Ajá
Sùgbón rúbo o
Ajá bá rúbo
Ajá bá n bímo
Omo ò ní yèyé mó
Márùún méfà lajá n bí
Ilé bá kún
Wón ní o ò wáá gbodò pé lóde
Ó ní Ó sé pákája
Ó rìn pákája
Awo Ajá ló sefá fún Ajá
Ajá ní n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní ó sá káalè kó jàre
Ebo omo ní ó se
Ajá wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Àkó Ajá ì í pé lóde
Wàràjà
E jé á relé rèé gbómo
Wàràjà

Òsé Ìká B
Ifá dice si esta persona viaja en alguna parte, él no debe quedarse atrás mucho tiempo tal que sus fortunas de la casa no se pondrían decrépitas.

Ó sé pákája
Ó rìn pákája
El Babaláwo del Perro lanzó la adivinación para el Perro
El Perro estaba llorando debido a los niños
'Habría yo tener los niños en absoluto' Ella preguntó
Ellos oraron que la fortuna buena de niños abundará con ella
'Pero usted debe realizar el sacrificio'
El Perro realizó el sacrificio
Ella empezó teniendo los niños
Los niños no podrían contarse
Ella estaba teniendo cinco, seis, o más niños en seguida
El mundo entero estaba lleno con los niños del Perro
'Pero usted nunca debe quedarse atrás en un tropiezo de viaje antes de regresar' ellos instruyeron
Ella dijo Ó sé pákája
Ó rìn pákája
El Babaláwo del Perro lanzó la adivinación para el Perro
El Perro estaba llorando debido a los niños
Ellos le pidieron que cuidara de la tierra
Y realizara el sacrificio
El Perro oyó hablar del sacrificio
Y lo realizo
El perro hembra nunca se quedaría mucho tiempo fuera
Wàràjà
Permítanos ir a casa para abrazar a nuestros bebés
Wàràjà.

Òsé Òtúrúpòn A
Ifá pé ká fi aso pupa rúbo omo Ìyàwó méjì nifá rí fún eléyìun pèlú òpòlopò omo. Ebo kí àwon obìnrin è ó le tètè rómo bí lebo tó gbodò rú. Ifá sì kì í nílò pé kò gbodò déjàá ntorí àwon ayé.

Dìgan dìgan
Awo Òro ló díá fún Òro
Níjó tí Òro n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo ni kó wáá se
Dìgángán dìgángán
Awo Osàn ló díá fún Osàn
Osàn n fomi ojúú sògbérè omo n bíí
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo ni kó wáá se
Wón ní kí àwon méjèèjì ó fi aso pupa rúbo ntorí ìgbèyìn
Ebo omo ni wón rú
Won ò rúbo ìgbèyìn
Ngbà Òro bá sì so
Ti ò bá tíì pón
Won ò níí rí omo è
Bí Osàn náà bá so béè
Won ò níí rí omo è
Níjó tí ón bá fi aso pupa bò ó
Ojó náà ni wón rí nnkan
Àwon èèyàn ó bàá móo pé
Òro yìí ti pón
Osàn yí ti pón
Wón bá n ká omo wóón je
Wón làwon ò pé kée rúbo
Wón ní Dìgan dìgan
Awo Òro ló díá fún
Òro n fomi ojú sògbérè omo
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo ni kó wáá se
Dìgángán dìgángán
Awo Osàn ló díá fún Osàn
Osàn n fomi ojúú sògbérè omo n bíbí
Wón ní yóó bímo lópòlopò
Ebo omo ni kó wáá se
Wón ní wón ó rúbo kí wón ó le bímo
Wón tún ní kí wón ó rúbo káyé ó mó baà fojú sí omo won lára
Ebo kí wón ó bímo ni wón rú
Wón pAwo lékèé
Wón pÈsù lólè
Wón wònrun yànyàànyàn bí eni tí ò níí kú láyé
Wón bá kotí ògbonhin sébo
Wón ò rúbo káyé ó mó fojú sómoo won lára
Rírú ebo
Èèrù àtùkèsù
E wo Ifá awó kì bí tí n se
Àì rúbo
Ài tù èèrù
E wo Ifá Awo kì bí tí n se

Òsé Òtúrúpòn A
Esta persona debe ofrecer un pedazo de tejido (tela) rojo contra la madurez de sus niños. Él se destina tiene dos esposas y muchos niños. Las dos esposas también deben sacrificar los tejidos (tela) rojos. Él no debe desatender consejo dado a él para anticipar el ataque de las brujas.

Dìgan dìgan
Babaláwo de la Ciruela lanzó la adivinación para la Ciruela
En el día que la Ciruela estaba llorando debido a los niños
Ellos dijeron que él tendría muchos niños
Pero debe realizar sacrificio de niños
Dìgángán Dìgángán
El Babaláwo de la Naranja, lanzo adivinación para la Naranja,
La Naranja estaba llorando debido a los niños
Ellos dijeron que tendría muchos niños
'Realice el sacrificio para los niños' ellos dijeron
A los dos fue dicho sacrificar el tejido rojo contra el tiempo de la madurez de sus niños
Pero ellos ofrecieron el sacrificio exclusivamente para los niños
Ellos no realizaron el sacrificio durante del fin del tiempo
Cuando la Ciruela germina
Si no está maduro
Nadie vería a sus niños
Si la Naranja germina igualmente
Nadie notaría a sus niños
En el día sus niños se cubrieron con la tela roja
Es adelante de ese día que ellos experimentarían la maldad humana
El hombre empezaría a decir entonces
'Esta ciruela está madura'
'Esta Naranja es madura'
El hombre empezaría a tirar a sus niños para la comida
Era entonces que ellos les recordaron la advertencia más temprana
Ellos dijeron Dìgan Dìgan
El Babaláwo de la Ciruela lanzó la adivinación para la Ciruela
En el día que la Ciruela estaba llorando debido a los niños
Ellos dijeron que él tendría muchos niños
Pero debe realizar el sacrificio de niños
Dìgan dìgan
El Babaláwo de la Naranja, lanzo adivinación para la Naranja,
La naranja estaba llorando debido a los niños
Ellos dijeron que él tendría muchos niños
Pero debe realizar el sacrificio para los niños
Ellos dos eran pedidos ofrecer el sacrificio para permitirles tienen los niños
Y también para ofrecer el sacrificio tal que el hombre no podría estar interesado en sus niños
Era el sacrificio que ellos ofrecieron que les permitiría tiene niños
Ellos dijeron que el Babaláwo es un mentiroso
Ellos se refieren a Èsù como un ladrón
Ellos miraban los cielos con el desdén como si ellos nunca murieran
Ellos se volvieron una oreja sorda a la advertencia de sacrificio
Ellos se negaron a ofrecer el que anticiparía el interés humano en sus niños
Ofreciendo sacrificios
Y regalos libres a Èsù
Vea la predicción de Ifá del otro día cantada por el Babaláwo que se hace realidad
La negativa de advertencia sacrificatoria
La negativa de ofertorios de premios a Èsù
Vea el verso de Ifá cantado por el Babaláwos que demuestra verdad


Òsé Òtúrúpòn B
Ifá pé ká rúbo pé ayé ó ye wá

Òsé ló peran tán
Kò réfòn mú délé
A díá fún Èìkànkè
Èyçi tíí somo Olówòó àgbón
Ayé ye òun báyìí?
Wón ní kó lòó bo Ògún
Ó bá rúbo
Iré bá n bá a wolé
Ó ní béè làwon Babaláwo tòón wí
Òsé ló peran tán
Kò réfòn mú délé
A díá fún Èrìkànkè
Èyí tíí somo Olówòó àgbón
Èrìkànkè
Ifá n kóreé bò wáá bá mi
Èrìkànkè.

Òsé Òtúrúpòn B
Esta persona también debe ofrecer el sacrificio para la vida larga

Es Òsé que tuvo éxito matando todos los animales
Pero no podría llevar a casa un búfalo
Adivinación lanzada para Èrìkànkè
Èrìkànkè el niño de Olówòó àgbón
'La vida me agradaría'? Él preguntó
Ellos le dijeron ir y ofrecer los sacrificios a Ògún
Él ofreció el prescrito sacrificio
Todas las buenas fortunas empezaron entrando en su casa
Él dijo que era exactamente como su Babaláwo había dicho
Es Òsé que tuvo éxito matando todos los animales
Pero no podría llevar a casa un búfalo
Adivinación lanzada para Èrìkànkè
El niño de Olówòó àgbón
Èrìkànkè
Ifá está trayendo las fortunas para encontrársenos
Èrìkànkè.

Òsé Òtúá A

Ire n be fún eléyìun. Ifá pé kí eléyìun ó móo wúre dáadáa, yóó là; ayé ó sì ye é.

Píítí lesèe sùbú
Ààlà Alágemo ò tó gèlè
Ó tó gèlè béè ni ò tóó fi wérí
A díá fún Awúrelà
Níjó ti n sawoó rode Ìjèbú
Òun le là lókèèrè tóun n lo báyìí
Wón ní yóó là
Wón ní kó rúbo
Ó bá ké sí àwon Píítí lesèe sùbú
Àwon Ààlà agemo ò tó gèlè
Àwon ó tó gèlè béè ni ò tóó fi werí
Wón ní ‘ayé ó ye ó’
Gbogbo eni o bá n so nnkan fún
Nnkan òhún ó móo dáa
Awúrelà bá korí sí òde Ìjèbú
Ó sawo lo
Ó bá kó Olà wálé
Píítí lesèe sùbú
Ààlà Alágemo ò tó gèlè
Ó tó gèlè béè ni ò tóó fi wérí
A díá fún Awúrelà
Níjó í n sawoó ròde Ìjèbú
Ebo n wón ní ó se
Ó wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Àpèjìn làá pOnírú
Àpèjìn làá pOnìyò
Àpèjìn ni wóón pe Aláta
Àpèjìn ni wóón pe Elépo
Àpèjìn¸Àpèlà ni wón n pAwúrelà nÌjèbú
Òsé Awúrelà Awo rere ni.

Òsé Òtúá A
Ifá desea bien a esta persona. Ifá le pide que ore bien; él seria bendecido y rico en la vida.

Píítí lesèe sùbú
La tela blanca de Agemo no es bastante una faja
Es bastante una faja no es todavía bastante para atar en la cabeza
Adivinación lanzada para Awúrelà
En el día que estaba aventurando sacerdocio en la ciudad de Ìjèbú
¿' Me haría yo rico en esta tierra extranjera '?
Ellos le dijeron que él sería rico
Pero él debe realizar sacrificio
Él llamó entonces en el sacerdote ' Píítí lesèe sùbú '
Los sacerdotes ' Ààlà Alágemo ò tó gèlè '
El 'Ó tó gèlè béè ni ò tóó fi wérí '
' La vida estaría bien con usted ' ellos dijeron
' Todas las personas a quienes usted predice algo '
' Todas las predicciones demostrarían verdad '
Awúrelà salió entonces para la ciudad de Ìjèbú
Él practicó su sacerdocio allí
Él regresó con cargas de riqueza
Píítí lesèe sùbú.
La tela blanca de Agemo no es bastante una faja
Es bastante una fajae no es todavía bastante para atar en la cabeza.
Adivinación lanzada para Awúrelà
En el día él estaba aventurando sacerdocio en la ciudad de Ìjèbú
Es este sacrificio que ellos le habían pedido que realizara
Él oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
Àpèjìn es el camino de profesión el vendedor de grano de algarrobo
Àpèjìn es el camino de profesión el vendedor de sal
Àpèjìn es el camino de profesión el vendedor de pimienta
Àpèjìn es el camino de profesión el vendedor de aceite de palma
Àpèjìn; Àpèlà es el camino llamado Awúrela en la ciudad de Ìjèbú
Òsé Awúrelà es un sacerdote bueno.


Òsé Òtúá B

Orí òkú won ò níná
Esè àwon ìkà ò seé mò lónà
Akéséyìn légàn won n rawó girede girede sÓlóun
Òjò pàtàpàtà níí múlèé dekùn
Ò sánso méjì gbá yìgì yìgì
Àwon ló sefá won lóde Ìlósè
Ekún ajé ni wón n sun
Wón ní wón ó rúbo kí wón ó lè baà lájé lówó
A díá fún won nílé Ejigan
Ekún omo ni wón n sun
Wón ní wón ó rúbo kí wón ó lè baà bímo
Àwon ará Ìlósè bá rúbo
Ní ón bá n lájé
Ajé ò ní mòmó mó
Àwon ará Ejigan náà rúbo
Àwon náà bèrè síí bímo
Ayé ye wón
Ni wón wá n jó ni wón n yò
Wón n àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo won n yin Ifá
Wón ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Orí òkú won ò níná
Esè àwon ìkà ò seé mò lónà
Akéséyìn légàn won n rawó girede girede sÓlóun
Òjò pàtàpàtà níí múlèé dekùn
Ò sánso méjì gbá yìfì yìgì
A díá fún won nílé Ìlósè
Ekún ajé ni wón n sun
Wón ní wón ó rúbo nlé Ìlósè
Kí wón o lè baà lájé lówo
Àwon náà ló dífá fun won lóde Ejigan
Níbii wón gbé n fojoojúmó ayé káwó botan bí oní túúlu
Wón ní kí wón ó rúbo nlé Ejigan kí wón ó le bímo
Àwon méjèèjì gbébo nbè
Wón rúbo
Òrúnmìlà jé á lówó lówó ò
Bí ará Ìlósè tíí lówó
Ifá jé á bìmo weere
Bí ará Ejigan tíí bímo werere


Òsé Òtúá B

La cabeza del muerto no tiene ningún piojo
Los pasos del malo es difícil de reconocer en la senda
El granjero perenne es el que ora fervorosamente a Dios
Una lluvia torrencial aclararía y ablandaría a la tierra
Ò sánso méjì gbá yìgì yígí
Adivinación lanzada para ellos en la casa de Ìlósè
Ellos estaban llorando debido a riqueza
Les pidieron que ofrecieran sacrificio tal que ellos tendrían riqueza facil
También la adivinación lanzada para ellos en la casa de Ejigan
Ellos estaban llorando debido a los niños
Les pidieron que ofrecieran sacrificio para que ellos tuvieran niños
Las personas de Ìlósè ofrecieron el sacrificio
Ellos empezaron a tener riqueza
La magnitud de la riqueza era grande
Las personas de Ejigan también observaron su sacrificio
Ellos empezaron a tener niños también
La vida los agradó todos
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwos había dicho
La cabeza del muerto no tiene ningún piojo
Los pasos del malo es difícil de reconocer en la senda
El granjero perenne es el que ora fervorosamente a Dios
Una lluvia torrencial aclararía y ablandaría a la tierra
Ò sánso méjì gbá yìgì yígí
Adivinación lanzada para el ellos en la casa de Ìlósè
Ellos estaban llorando debido a riqueza material
Les pidieron que realizaran sacrificio en la casa de Ìlósè
Tal que ellos tendrían riqueza en abundancia
Ellos también son unos que lanzaron adivinación para ellos en la ciudad de Ejigan
Donde ellos se sentaban desalentados asi como afligidos por migraña
Ellos les pidieron a las personas de Ejigan que ofrecieran sacrificio para ellos tener niños
Los dos grupos oyeron hablar del sacrificio
Ellos lo ofrecieron
Òrúnmìlà, permítanos tener riquezas fácil
Exactamente como aquéllos de la casa de Ìlósè
Ifá nos permitió nutrir a los incontables niños
Tantos como haga a las personas de Ejigan

Òsé Ìretè A
Ifá pé kí eléyìun ó rúbo.


Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwo Eku ló díá fún Eku
Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwo Eja ló díá fún Eja
Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwo Eye ló díá fún Eye
Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwo Eran ló díá fún Eran
Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwo Àmùre o dàgbà lo díía fún Àmùrè ò dàgbà
Èyí tíí somo ìkéyìin won lénje lénje
Wón ní kí wón ó rúbo
Wón ní kí Eku ó rúbo
Ekú ní kín ní n jé béè?
Òún n bá gbajúmò òun lo nùu
Wón ní kí Eja ó rúbo
Ejá ní kín ní n jébo?
Wón ní kí àwon Eye ojú òrun ó rúbo
Wón ní kín ní n jé béè?
Ìwo Eran nkó?
O ò wa rúbo
Erán lóun
Kín lòun ó febo se?
Àmùrè ò dàgbà
Bóo ni tìe?
Àmùrè ò dàgbà lórí òun ò gbó
Ó bá rúbo
Ó fún Ikin lobì
Wón ní kó móo se bíi tòkè ìpòrí è
Ngbà tíkú dé
Ó mú Eku
Wón ní kí wón ó móo dárí è jiyàn
Ó mú Eja
Wón ní kí wón ó móo dá orí Eja jiyán
Ó mú Eye
Ó péye
Wón ní wón ó dárí è jiyàn
Ó méran
Ó peran
Wón dárí è jiyán
Ikú bá dé òdò Àmùrè ò dàgbà
Ikú ò leè pa Amùrè ò dàgbà
Won lóun níí sébì fún Eríwo
Àmùrè ò ddàgbà bá n jó
Ní bá n yò
Ní n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Ó ní béè làwon Babaláwo tòún wí
Òsé tété
Ìretè tété
A díá fún Eku
A díá fún Eja
A díá fún Eye
A díá fún Eran
A díá fún Àmùrè ò dàgbà tíí somo ìkéyìin won lénje lenje
Bíiré bíiré
Ikú pomo Eku tí ò mebo
Bíiré bíiré
Ikú pomo Eja tí ò mebo
Bíiré bíiré
Ikú pomo Eye tí ò mebo
Bíiré bíiré
Ikú pomo Eran tí ò mebo
Ikú móo Àmùrè sésé o
Ikú pomo Eku ti ò mebo
Kó móo sébì
Kó móo sébì fÉríwo
Awo rere
LÀmùrè sésé o
Awo rere
Ìpàdì Awo won ò kú bòrò bòrò


Òsé Ìretè A
Ifá le pide a esta persona que realice sacrificio.

Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwos de la Rata lanzó adivinación para la Rata
Òsé tété
Ìretè tété
El Babaláwos del Pez lanzó adivinación para el Pez
Òsé tété
Ìretè tété
El Babaláwos del Pájaro lanzó adivinación para el Pájaro
Òsé tété
Ìretè tété
Babaláwos del Animal lanzo adivinación para el Animal
Òsé tété
Ìretè tété
El Babaláwos del Àmùrè o dàgbà lagarto lanzó adivinación para el Àmure o dágbà lagarto
El último nacido de todos ellos
Ellos todos fueron pedidos a realizar sacrificio
La rata fue dicho para realizar sacrificio
¿' Qué llama usted un sacrificio '?
' Yo estoy saliendo para disfrutar ' la Rata dijo
El pez también fue dicho ofrecer sacrificio
¿' Qué llama usted un sacrificio '? Los peces dijeron igualmente
El pájaro también se dijo sobre el sacrificio
¿Dijo el pájaro también ' qué quiere decir usted '?
¿Qué sobre usted, Animales?
¿Por qué no realiza usted el sacrificio?
' Yo ', los Animales dijeron
¿' Para qué propósito '?
Àmùrè o dàgbà?
¿Qué sobre usted?
Àmùrè o dàgbà dijeron que él no puede atreverse las consecuencias
Él realizó el sacrificio
Él le dio kola al Ikin
Le pidieron que se comportara como su Ifá le dice
Cuando la muerte vino alrededor
Él arrestó la Rata
Ellos usaron la cabeza de la Rata comiendo ñame golpeado
Él arrestó el Pez
Ellos le dijeron al Hombre que usara la cabeza del Pez comiendo ñame golpeado
Él arrestó el Pájaro
Él mató el Pájaro
Ellos usaron el pájaro muerto a comer ñame golpeado
También arrestó otros Animales
Los mató
Ellos usaron su cabeza a comer ñame golpeado
Cuando era el giro de Àmùrè ò dàgbà para morirse
La muerte no podría matarlo
Ellos dijeron a muerte que él es uno que rompió el kola para el Eríwo
Àmùrè ò dàgbà empezaron a bailar entonces
Él estaba regocijando
Él estaba alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Él dijo que era como su Babaláwos había dicho
Òsé tété
Ìretè tété
Adivinación lanzada para la Rata
Adivinación lanzada para el Pez
Adivinación lanzada para el Pájaro
Adivinación lanzada para otros Animales
También la adivinación lanzada a Àmùrè ò dàgbà el último nacido de todos ellos
Como si tal como un juego
La muerte mató al niño de la Rata que no ofreció sacrificio
Como si tal como un juego
La muerte mató al niño del Pez que no ofreció sacrificio
Como si tal como un juego
La muerte mató al niño del Pájaro que no ofreció sacrificio
Como si tal como un juego
La muerte mató al niño del Animal que no ofreció sacrificio
La muerte no pudo matar a Àmùrè sésé
Él fue salvado para seguir dividiendo kola
Él debe continuar partiendo kola para Erìwos
Sacerdote bueno y sabio
Es el Babaláwo conocido como Àmùrè sésé
Sacerdote bueno y sabio
Ìpàdì Awo won ò kú bòrò bòrò


Òsé Ìretè B
Ifá pé kí eléyìun àtí òrée rè ó jo rúbo. Kí wón ó sì bèèrè nnkan tí oríi wón ó gbà Ifá pé eyelé ni kí wón ó jo rú pèlú òpòlopò owó.

Jin sí gegele
Jin sí kòtò
Eni tó jin sí kòtò
Ló kó ará yòókù lógbón
A díá fún Òsé
Èyí ti n lo rèé bÌretè sílé ajé
Wón ní kó rúbo
Wón ní kí wón ó rú òwúùrù eyelé
Kí wón ó sì rú òpòlopò owó
Wón bá rúbo
Òré ló rí ònà olà nlè
Làwon méjèèjì bá lo ibè
Ni ón bá là
Ayé bá ye wón
N ni wón wá n jó wón n yò
Wón n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Won ní béè làwon Babaláwo tàwón wí
Jin sí gegele
Jin sí kòtò
Eni tó jin sí kòtò
Ló kó ará yòókù lógbón
A díá fún Òsé
Èyí ti n lo rèé bÌretè sílé ajé
Ebo n wón ní kí wón ó se kí wón ó tóó móo lo
Àwon méjèèjí gbébo nbè
Wón rúbo
Òsé bÌretè sílé ajé
Eni eni kà sàì Bini sólà
Eni eni

Òsé Ìretè B
Ifá le preguntan a esta persona y su estrechamiento de todos para ofrecer sacrificio. Ellos también deben preguntar de lo que sus Orí aceptarían de ellos. El sacrificio es cada uno una paloma con dinero suficiente.

Cayéndose de una colina
Entrando en una zanja
Él que entró en una zanja
Enseñe el resto que viene detrás de una lección
Adivinación lanzada para Òsé
El uno que Ìretè toma a la casa de riqueza
Le pidieron que realizara sacrificio
Le pidieron que ofreciera palomas como sacrificio
Con mucho dinero
Ellos ofrecieron el sacrificio
Es uno de los amigos que descubrieron un negocio
Los dos pusieron fuera para el lugar
Ellos se hicieron ricos
Y la vida les agradó
Ellos empezaron a bailar y regocijar entonces
Ellos estaban alabando su Babaláwos
Sus Babaláwos estaban alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwos había dicho
Cayéndose de una colina
Entrando en una zanja
Enseñe el resto que viene detrás de una lección
Adivinación lanzada para Òsé
El que estaba tomando Ìretè a la casa de riqueza
Le pidieron que realizara sacrificio antes de salir
Los dos oyeron hablar del sacrificio
Y lo realizó
Òsé informo Ìretè con un método de hacer riqueza
El aliado de uno presentaría uno definitivamente a un método de hacer riqueza
El aliado de uno

Òsé Òfún A
Èèrùn ti n bò lolà eléyìun tó. Ebo èèmíìn ni kó rú. Ifá pé elénìní féé dóú lè e, won ò fé kí olàa ré ó dé. Táa bá rúbo pé, gbogbo òta ní ó kùú dànù. Egbé funfun legbé eléyìn.

Ó sé funfun bí ajé
Minìnjò mininjo bí àte Ìlèkè
A díá fún Òwó
Èyí ti n lo rèé bá won múlè ní bùdo
Òun le là báyìí?
Wón ní yóó là
Wón ní kó rúbo
Wón ní èèrùn tí n bò ní ó là
O lóun mò tí n lo káàkiri
Wón ní ó mó se kìràkìtà mó
Wón ní kó rúbo èèrùn tí n bò
Òwú sì tí se see se
Ti ò là télè
Òwú bá rú àyágbáyagbà ebo
Ó bá bá won múlè ní bùdo
Èèrùn tí ón wí
Òwú bá là
Ó ló se funfun bí ajé
Minìnjò mininjo bí àte Ìlèkè
A díá fún òwú
Èyí tí n lo rèé bá won múlè ní bùdo
Wón ní ó sá káalè ó jàre ebo ní ó se
Òwú wáá gbébo nbè
Ó rúbo
Òwú ò sàì là o
Òwú sàì là
Gbogbo béè ba ti se tó
Òwú ò sàì là
Bée bá gbógun lé won
Òwú ò sàì là

Òsé Òfún A
La pobreza acabaría para esta persona la próxima estación seca y las riquezas serán puestas. Él debe ofrecer sacrificio contra enemigos que podrían posicionar contra la actualización de sus objetivos. Si el sacrificio es pleno, el enemigo se moriría una muerte barata (de mal gusto). Su color espiritual es blanco.

Se pone puro blanco como Cowry
Está tan sereno (fresco indiferente )como la bandeja de exhibición de cuentas
Adivinación lanzada para el Algodón
El que iba a escoger una tierra para colonizar
' Me haría yo rico '? Él preguntó
Ellos le dijeron que él se haría rico
Pero él debe realizar sacrificio
' La próxima estación seca es el ataque de su riqueza '
' Yo he estado pasando ' Él los recordó
' No se preocupa de nuevo
' Sólo ofreciendo el sacrificio que lo vería a la próxima estación seca ' ellos dijeron concluyentemente
Entretanto el Algodón había intentado y había intentado
Él nunca había tenido éxito haciendo riqueza
Él ofreció un sacrificio impresionante después
Y salió para escoger una tierra por establecerse
La estación seca que se predijo para él vino
Algodone de verdad se puso adinerado
Él dijo ' se pone puro blanco como Cowry '
Está tan sereno como la bandeja usada para exhibir cuentas
Adivinación lanzada para el Algodón
El que iba a escoger una tierra para establecerse
Le pidieron que cuidara la tierra y ofrecer sacrificio
El Algodón oyó hablar del sacrificio
Y lo realizó
El Algodón rompería abriendo y sería rico
El -algodón rompería abriendo definitivamente y sería rico
No importa cuánto usted se le opone
El Algodón rompería abriendo finalmente y sería rico
Independiente de la oposición que usted monta contra él
El Algodón habría pero rompe abriendo

Òsé Òfún B
Fa pé ègún Elégùn ò níí mú eléyiun. Asán ni gbogbo ìsokúso tí ón so lórí eléyìun.

Òdù yí gbiri gbiri jánà
A díá fún on ní Ègún à n ré
Níbi wón gbé n firaa woón ré suru suru lójú omi
Wón ní wón ó rúbo
Wón ní gbogbo ègún tí wón n fi wóón ré
Wón nípáa won ò níí ká won
Wón ní sùgbón kí wón ó rúbo
Wón bá rúbo
Ayé bá ye wón
Ègún kan ó mú won mó
Ni wón wá n jó ni wón n yò
Won n yin àwon Babaláwo
Àwon Babaláwo n yin Ifá
Wón ní béè ni Babaláwo tàwón wí
Òdù yí gbiri gbiri jánà
A díá fún on ní Ègún à n ré
Níbi wón gbé n firaa woón ré suru suru lójú omi
Wón ní wón ó rúbo
Ègún è é mÁgbe
Kó mó leè dáró
Ègún è é mÁlùkò
Kó mó leè kOsùn
Ègún ò síí mú Odíderé
Kó mó le se ìko ìdí è yebeyebe
E yonu ibi kúò
Gbogbo ènìyàn
E yonu ibi kúò Lara mi
Obóró oyáoko
Won ò sàì yonu ibi kúò
Obóró oyáoko.

Òsé Òfún B
Ifá dice que la maldición significó para alguien más no vendría a pasar en esta persona. Todos su vituperio en esta persona no trabajaría.

Òdù yí gbiri gbiri jánà
Adivinación del lanzamiento para ellos en la ciudad Ègún à ´n ré
Donde ellos estaban maldiciéndonos continuamente
Les pidieron que realizaran sacrificio
Ellos les dijeron preocuparse de toda la maldición llovida en ellos
La fuerza de la maldición no los superaría
Pero ellos deben ofrecer sacrificio
Ellos observaron el sacrificio entonces
La vida los agradó después
Ninguna maldición podría trabajar de nuevo en ellos
Ellos empezaron a bailar y regocijar después de esto
Ellos estaban alabando su Babaláwo
Su Babaláwo estaba alabando Ifá
Ellos dijeron que era como su Babaláwo había dicho
Òdù yí gbiri gbiri jánà
Adivinación lanzada para ellos en la ciudad Ègún à ´n ré
Donde ellos estaban maldiciéndonos continuamente
El sacrificio era el antídoto prescrito para ellos
Ninguna maldición superaría el pájaro de Agbe
A la magnitud que ella no podría teñir sus telas
Ninguna maldición puede superar al pájaro de Àlùkò
A la magnitud que ella no podría frotar crema sobre Òsùn
Ninguna maldición puede superar Odíderé
Sin ser capaz para desplegar sus plumas rojas bellamente
Evite las palabras malas
Todos los seres humanos
Evíteme de todas las palabras malas
Obóró oyáoko
Ellos me evitarían de las palabras malas definitivamente de sus bocas
Obóró oyáoko.
Las Palabras difíciles.
Òsé

1. Olórùbu Ègísí: Otra denominación para el pollo
2. Òòkún méjì tíí mì ragbada lóró ewé: El epíteto de Àwòko y Àworòkònjobì. Los dos son pájaros que aman cantar extensivamente pero Àwòko canta más.
3. Òwìnnì: El nombre de un lugar.
4. Yo habría con ellos usar mi vestido para alcanzar al grupo: (El modismo) yo envejecería en la vida.
5. Òsé pàá bí Okó, Ìwòrì Jòwòlò bíi rádùn, Àrò réé re réè: Los nombres de Babalawos.
6. Akirinbiti: Otro nombre para un sacrificio detallado.
7. Ègbèjí: Otro nombre para la oveja
8. Àgbò gìrìsàsà: El carnero
9. Isán níí sánrun: El nombre de un Babalawo (Lt) es dolor de cabeza severo que hace el pelo para estar ergido.
10. Òkàrá níí làrun gàgààgà: También un Babaláwo. Òkàrá es el relámpago que enciende el cielo de una manera casual
11. Òlùgbóngbó pajá mó je: Babaláwo. Es el gartote (palo, vara, bate) que mata el perro sin comerlo.
12. E bùúlè kó tú yagba: Un Babaláwo. 'Derramarl y permitió salpicar en una ola.
13. Èfúùfù lèlè: El viento fuerte
14. Òsanyìn: Un tipo de entidad espiritual de adivinación. Òsanyìn tiene una pierna.
15. Es una manera de dormir sin despertarse para Età: Cf. Ògúndá. Età es un tipo de animal que duerme tan a menudo
16. Una vez es sombrío, Bonnabónnà iría al cielo: Bonnabónnà es un tipo de insecto que entra una vez en el letargo profundo él el crepúsculo. Es entonces el termino que ha ido al cielo. Las palabras de encantación que es un tipo de orden que pide a la persona a quien se dirige para soltar la conciencia y se magnetiza.
17. Olomo a jì je díedíe: (Lt) Una persona que consume su porción (la vida, la comida, el goce) poco a poco sin tener prisa.
18. Olùkájé: Él que condensa (empacar) la riqueza
19. Olùkókùn: Él que condensa (empacar) las cuentas caras
20. Agedengbe: Un corto, pero el machete pesado normalmente un instrumento de guerra
21. Àbúkí: Un niño que se muere y regresa a la vida por el nacimiento a través de los mismos padres. Àbíkú es una amenaza que frustra casi todos los vicios para detenerlos.
22. Olómú jùwàlà: La denominación. Una madre que ha dado el nacimiento a tantos niños (àbíkù) eso había estado muriendo y había reencarnado, esto haría el pecho (seno) flojo. En la esencia Olómú juwàlà traduccion: persona con el pecho flojo.
23. Òsé sá: Òsé Òsá: 'Òsé corre lejos'
24. Òsé ò sá: Òsé Òsá: 'Òsé no corrió lejos. Compare 23
25. Ìlóbìnrin: Una ciudad dónde todos los habitantes son mujeres. Cf. òbàrà.
26. Ìléèmó: Èèmó es un tipo de vegetación que se ata a cualquier objeto que se mueve cepillandose contra en un tipo de dispersión biológica. Ìléèmò es la ciudad hipotética dónde ellos moran.
27. Píítí lésèe sùbú: El nombre de un Babaláwo. Sùbú es el algodón tejido local que está rodándose dentro de los dedos de los pies de la pierna. (Lt) la colocación de la pierna por el algodón rodeado es semi-cirular.
28. Agemo: Una deidad que se rindeculto en el área de Ìjèbú. También podría ser el predicador orando.
29. Ìjèbú: Una sección dentro de la tribu yoruba. Òsé Àwúre (Òsé Òtúá) era el Odù que se lanzó ante de que Ìjèbús estableciera su situación presente.
30. Àpéjìn, Àpèlè: La mayoría de los artículos que se pregona alrededor en la tierra Yorùbál mientras el (halconero) anuncia su bien (bueno) en un grito. Los compradores llamarían para o pagar el dinero en efectivo entonces si la disputa se cae dentro del rango de expectativa o le permite al vendedor marcharse. Se asemejarían Àpèlà por consiguiente mientras Àpèjìn está aclamabdo perdonarlo con la riqueza.
31. Akéséyìn Légàn wón n rawó girede sólórun: El nombre del Olúwo que lanzó esta adivinación. (Lt) Aquéllos que trabajan tenazmente (el último en dejar la granja) ore al dios para la cosecha dadivosa.
32. Ò sánso Méjì gbá yìgì yígí: 'Él que ata dos envolturas de tela alrededor de su cintura que parecería robusto moviendo alrededor. Un Olúwo.
33. Àmùrè sésé: Àmùrè ò dàgbà lagarto. Cf. Ìwòrì
34. Ìpàdì Awo: Los awo de Ìpàdì son grandes Babaláwos que son consagrados a Ifá y estrictamente observan sus reglas y principios. Cualquiera que sigue los pasos de Ifá se liga para vivir mucho tiempo.
35. Ègún à n ré: Una ciudad hipotética. Esto traduce 'ser de las maldiciones habladas'
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores